Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2022
Članak:
Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca
Stranica:
33.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Približavamo se kraju poslovne godine te je stoga potrebno na vrijeme provjeriti kakvo je stanje s nenaplaćenim potraživanjima od kupaca. Neka od njih bit će potrebno vrijednosno uskladiti, a poneka i otpisati. Stoga i ove godine podsjećamo na računovodstveno postupanje s tim u vezi prema zahtjevima računovodstvenih standarda kako bi u konačnici financijski izvještaji poduzetnika istinito i fer prezentirati njegov financijski položaj i uspješnost poslovanja. Pritom je posebno važno i s motrišta poreza na dobitak utvrditi je li riječ o porezno priznatom ili nepriznatom trošku jer u konačnici to izravno utječe na osnovicu poreza na dobitak. O svemu tome pišemo u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Kriteriji za priznavanje i mjerenje potraživanja od kupaca prema računovodstvenim standardima
  3. Vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca s računovodstvenog i poreznog motrišta
  4. Otpis potraživanja od kupaca
  5. Zaključak
Hashtags:
#Potraživanja, #VrijednosnaUsklađenja