Računovodstvo nabave i otpisa sitnog inventara

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2020
Članak:
Računovodstvo nabave i otpisa sitnog inventara
Stranica:
43.
Autor/i:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      U poslovnoj praksi poduzetnici se često susreću s problemom evidentiranja stvari i opreme manje vrijednosti, pod zajedničkim nazivom sitan inventar, koja se tijekom poslovnog procesa ne utroši jednokratno. Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje nabave i otpisa sitnog inventara u skladu sa zahtjevima računovodstvenih standarda i poreznih propisa. Uz to, definira kako se provodi rashodovanje sitnog inventara u poslovnoj praksi.

  1. Definiranje sitnog inventara
  2. Nabava sitnog inventara
  3. Otpis sitnog inventara
  4. Vođenje evidencija o sitnom inventaru
  5. Rashodovanje sitnog inventara
  6. Zaključak
Hashtags:
#HSFI10, #KratkotrajnaImovina, #MRS2, #Otpisi, #Računovodstvo, #SitniInventar