Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 11.2020, str. 43
Računovodstvo nabave i otpisa sitnog inventara
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U poslovnoj praksi poduzetnici se često susreću s problemom evidentiranja stvari i opreme manje vrijednosti pod zajedničkim nazivom sitan ...

rrif - 9.2019, str. 17
Računovodstvo građenja nekretnina za tržište
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U RRiF u br 8 19 pisali smo o računovodstvenom praćenju nabave nekretnina za daljnju prodaju prema zahtjevima računovodstvenih ...

rrif - 8.2019, str. 17
Računovodstveno praćenje preprodaje nekretnina
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje nabave nekretnina za daljnju prodaju prema zahtjevima računovodstvenih standarda Pri tome daje primjere ...

rrif - 2.2012, str. 41
Posebnosti godišnjeg obračuna troškova proizvodnje za 2011.
Autor: Emica TRCOVIĆ, dipl. oec., prof. i ovl. rač.

U ovom se članku iznose temeljni računovodstveni postupci pri obračunu proizvodnje u tijeku posebno bitni za poduzetnike koji se bave ...

rrif - 2.2012, str. 23
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2011. u trgovačkoj djelatnosti
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Poduzetnici koji obavljaju trgovačku djelatnost sastavljaju godišnje financijske izvještaje sukladno uputama danim u našem časopisu br 1 12 te je ...

rrif - 2.2011, str. 50
Posebnosti godišnjeg obračuna troškova u proizvodnji
Autor: Emica TRCOVIĆ, dipl. oec., prof. i ovl. rač.

Svrha ovog članka je upozoriti na važnost utvrđivanja i obračunavanja zaliha kako propisuju MRS 2 i HSFI 10 i računovodstvene ...

rrif - 2.2011, str. 40
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2010. u trgovačkoj djelatnosti
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Trgovačka djelatnost središnja je tema ovog članka a svrha mu je ukazati na određene poslovne događaje u vezi s obavljanjem ...

rrif - 5.2010, str. 15
Računovodstvo zaliha materijala
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Zalihe materijala evidentiraju se i obračunavaju u troškove u skladu s MRS om 2 Zalihe za velika trgovačka društva i ...

rrif - 2.2010, str. 24
Godišnji obračun troškova u proizvodnoj djelatnosti
Autor: Emica TRCOVIĆ, dipl. oec., prof. i ovl. rač.

Računovodstvenim standardima MRS om 2 i HSFI 10 propisan je postupak za utvrđivanje priznavanje obračunavanje i evidentiranje zaliha Godišnji obračun ...

rrif - 2.2010, str. 15
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2009. u trgovačkoj djelatnosti
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

U ovom članku osvrnut ćemo se na neke od specifičnih poslovnih događaja u trgovačkoj djelatnosti kako bi se u poslovnim ...

rrif - 2.2009, str. 36
Godišnji obračun u proizvodnoj djelatnosti
Autor: Emica TRCOVIĆ, dipl. oec., prof. i ovl. rač.

Pri sastavljanju obračuna proizvodnje treba se pridržavati odredaba Zakona o računovodstvu Nar nov br 109 07 Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja ...

rrif - 2.2009, str. 15
Godišnji obračun za 2008. u trgovačkoj djelatnosti
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

U ovom članku osvrnut ćemo se na neke od specifičnih poslovnih događaja u trgovačkoj djelatnosti kako bi se u poslovnim ...