Računovodstveno praćenje preprodaje nekretnina

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2019
Članak:
Računovodstveno praćenje preprodaje nekretnina
Stranica:
17.
Autor/i:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje nabave nekretnina za daljnju prodaju prema zahtjevima računovodstvenih standarda. Pri tome daje primjere knjiženja nabave i prodaje navedenih nekretnina ovisno o tome hoće li se te nekretnine klasificirati kao zalihe prema zahtjevima HSFI-ja 10 odnosno MRS-a 2, kao dugotrajna imovina namijenjena prodaji prema zahtjevima HSFI-ja 8 odnosno MSFI-ja 5 ili kao ulaganja u nekretnine prema zahtjevima HSFI-ja 7 odnosno MRS-a 40.

1. Zahtjevi računovodstvenih standarda
2. Računovodstveno praćenje preprodaje nekretnina tijekom redovitog poslovanja
3. Računovodstveno praćenje nekretnina klasificiranih kao imovina namijenjena prodaji
4. Računovodstveno praćenje nekretnina koje se drže dulje razdoblje radi porasta njihove tržišne vrijednosti
5. Zaključak

Hashtags:
#HSFI10, #HSFI7, #HSFI8, #Nekretnine, #RačunovodstveniStandardi, #Računovodstvo