Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Snimka webinara
Aktualnosti u graditeljskoj djelatnosti i građevinskim uslugama, trajanje 154 min
Četvrtak, 03.11.2022.

Autori:
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

rrif - 11.2022, str. 123
Utvrđivanje dohotka od otuđenja više od tri nekretnine u pet godina
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Kada fizička osoba kupuje i prodaje nekretnine treba uzeti u obzir da prodaja više od tri istovrsne nekretnine unutar razdoblja ...

rrif - 11.2022, str. 94
Pripreme za izlazak iz sustava PDV-a u 2023. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Propisani uvjeti za izlazak iz sustava PDV a u odnosu na prethodnu godinu nisu se promijenili To znači da porezni ...

pip - 11.2022, str. 71
Propast nekretnine
Autor: Enia LIVAKOVIĆ , mag. iur.

Potresi koji su pogodili RH u 2020 i 2021 godini na poseban su način otvorili pitanje moguće propasti nekretnine u ...

Snimka webinara
Aktualnosti u primjeni PDV-a kod isporuka usluga, trajanje 200 min
Utorak, 25.10.2022.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica

Sudska praksa
Utvrđenje vlasništva na posebnom dijelu nekretnine
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Šibeniku

Sudska praksa
Zaštita povjerenja u zemljišne knjige
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Višestruko ugovaranje otuđenja
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Splitu

Sudska praksa
Stjecanje prava suvlasništva dosjelošću
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Županijski sud u Osijeku

Mišljenja
Plaćanje poreza na kuće za odmor
Četvrtak, 06.10.2022, 410-15/22-01/13

Davatelj: Porezna uprava

Snimka webinara
Računovodstveni i porezni položaj nekretnina, trajanje 170 min
Utorak, 04.10.2022.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica

pip - 10.2022, str. 94
Inozemna sudska praksa i stajališta

Porezno pravo PDV Prodaja nekretnine između poreznih obveznika Porezno pravo PDV Odbitak pretporeza za isporučene računovodstvene i upravljačke usluge ...

pip - 10.2022, str. 80
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Ugovor o osiguranju regresna odgovornost čl 939 ZOO a 91 S obzirom na to da iz stanja ...

rrif - 10.2022, str. 113
Registracija za potrebe PDV-a kao uvjet za primjenu prijenosa porezne obveze ili prava na izbor oporezivanja
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 u vezi s uvjetom prema kojemu porezni obveznik u skladu s nacionalnim ...

rrif - 10.2022, str. 108
Oporezivanje dohotka od imovine kod stambenog zbrinjavanja osoba iz Ukrajine
Autor: Gordana LONČAR , univ. spec. oec.

U članku se govori o načinu podmirivanja troškova te načinu utvrđivanja dohotka i poreza na dohodak vlasnicima stambenih jedinica koji ...

Sudska praksa
Usluga opskrbe plinom - promjena vlasnika nekretnine
Četvrtak, 15.09.2022.

Županijski sud u Rijeci

Pitanja i odgovori
Obračun PDV-a na stjecanje usluga zakupa prostora u RH
Srijeda, 14.09.2022.

Hrvatski porezni obveznik ZX primio je račun za podzakup poslovnog prostora koji se nalazi u Republici Hrvatskoj dalje RH od ...

pip - 9.2022, str. 105
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO 44 Odgovornost za štetu čl 1067 ZOO a Za štetu koju pretrpi radnik odgovara poslodavac po općim ...

rrif - 9.2022, str. 27
Računovodstvo izgradnje građevina za tržište
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U RRiF u br 2 21 pisali smo o računovodstvenom praćenju izgradnje građevina za vlastitu dugotrajnu imovinu koje se klasificiraju ...

rrif - 8.2022, str. 151
Pravo građenja: neka praktična pitanja
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Pravo građenja u RH dobro je poznat institut koji je dosta raširen u praksi Njegovo praktično značenje sve je više ...

rrif - 8.2022, str. 16
Računovodstvo revalorizacije nekretnina
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje revalorizacije nekretnina odnosno definira postupke i knjiženja koja se obavljaju pri provođenju revalorizacije nekretnina ...

Vijesti
Računovodstvo reklasifikacije nekretnina
Petak, 29.07.2022.

Reklasifikacija nekretnina s računovodstvenog motrišta obavlja se ovisno o tome dolazi li do promjene namjene držanja određene nekretnine ili ne ...

Pitanja i odgovori
Porez na dohodak od otuđenja nekretnina kod prodaje nekretnine stečene nasljeđivanjem
Ponedjeljak, 18.07.2022.

Fizička osoba stekla je nekretninu na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju Naslijeđenu nekretninu fizička osoba nije koristila za stanovanje te ...

Knjiga
Graditeljstvo - izbor pravnih i poreznih akata
15.07.2022

Ova publikacija donosi izbor u ovome trenutku najrelevantnijih i najnovijih pročišćenih pravnih i poreznih akata u području graditeljstva a sadrži ...

Naslovnica knjige: Graditeljstvo - izbor pravnih i poreznih akata
Sudska praksa
Tužbeni zahtjev za trpljenje provedbe parcelacije
Ponedjeljak, 11.07.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Pravni položaj nepoštenog posjednika
Ponedjeljak, 11.07.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Društveno vlasništvo
Ponedjeljak, 11.07.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 7.2022, str. 90
Pitanja i odgovori

Isplata primitaka od najma ili zakupa na žiroračun fizičke Porez na dohodak od otuđenja nekretnina kod prodaje nekretnine stečene ...

pip - 7.2022, str. 76
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO 39 Sklapanje ugovora čl 247 ZOO a Bez obzira što su ugovor potpisali tužitelj i tuženica kada ...

rrif - 7.2022, str. 26
Računovodstvo reklasifikacije nekretnina
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Reklasifikacija nekretnina s računovodstvenog motrišta obavlja se u trenutku kada dolazi do promjene namjene držanja određene nekretnine Pri tome je ...

Sudska praksa
Ugovor o zakupu
Ponedjeljak, 13.06.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 6.2022, str. 98
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO 31 Zastarni rok čl 371 ZOO a 91 Nije osnovana tvrdnja da bi zastarni rok počeo teći ...

Pitanja i odgovori
Sklapanje ugovora o radu – ovlasti prokurista
Ponedjeljak, 16.05.2022.

Ima li prokurist ovlasti potpisati ugovor o radu?

Vijesti
Ovrha na jedinoj nekretnini dužnika
Srijeda, 11.05.2022.

U praksi se često postavlja sljedeće pitanje Može li se ovršiti jedina nekretnina ovršenika Ovršnim zakonom je vrlo sužena mogućnost ...

Sudska praksa
Stjecanje vlasništva na temelju sudske odluke
Ponedjeljak, 09.05.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Nedopuštenost ovrhe
Ponedjeljak, 09.05.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Utvrđivanje vrijednosti nekretnine
Ponedjeljak, 09.05.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Stjecanje prava suvlasništva dosjelošću
Ponedjeljak, 09.05.2022.

Županijski sud u Velikoj Gorici

Sudska praksa
Predaja u posjed nekretnine
Ponedjeljak, 09.05.2022.

Županijski sud u Splitu

Sudska praksa
Posredovanje kod kupoprodaje nekretnina
Ponedjeljak, 09.05.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 5.2022, str. 98
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO 27 Ništetnost ugovora čl 53 ZOO a Obzirom da je utvrđeno da je besplatna dodjela zemljišta od ...

rrif - 5.2022, str. 50
Kupnja nekretnine putem kredita
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Kupnju nekretnina poduzetnici mogu financirati kreditima koje odobravaju banke ili drugi subjekti U ovom praktikumu autorica piše o računovodstvenom i ...

Mišljenja
Porezni tretman otuđenja dionica
Petak, 22.04.2022, 410-01/22-01/767

Davatelj: Porezna uprava

Pitanja i odgovori
Oporezivanje usluge oglašavanje nekretnine koja se nalazi u Republici Hrvatskoj
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Hrvatski obveznik PDV a obavio je uslugu oglašavanja nekretnine koja se nalazi u Republici Hrvatskoj obvezniku PDV a iz druge ...

Sudska praksa
Nadležnost suda u sporovima o pravu vlasništva
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Dosjelost - pošten posjed
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Dosjelost
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Vlasništvo nekretnine - izvansudska nagodba
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Društveno vlasništvo
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 4.2022, str. 120
Odgovori na pitanja pretplatnika

Isplata dobitka društvu u Švicarskoj Otpis obveze koja je zastarjela Oporezivanje usluge oglašavanje nekretnine koja se nalazi u Republici ...