Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Snimka webinara
Rad umirovljenika, trajanje 180 min
Utorak, 12.10.2021.

Autor: I.P.

pip - 10.2021, str. 97
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

OBVEZNO PRAVO 58 Odgovornost za štetu zbog propuštenih radnji čl 1045 ZOO a Uzimajući u obzir da u razdoblju ...

rrif - 10.2021, str. 90
Oporezivanje isporuka građevina i zemljišta PDV-om
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Oporezivanje prometa nekretnina danas kako ga uređuju Zakon o PDV u i Pravilnik o PDV u primjenjuje se još od ...

rrif - 10.2021, str. 54
Aktualna računovodstvena i porezna pitanja
Autor:

U ovoj se rubrici odgovara na aktualna računovodstvena i porezna pitanja iz poslovne prakse Pitanja se odnose na računovodstveno i ...

Snimka webinara
Računovodstveni i porezni položaj nekretnina, trajanje 180 min
Utorak, 28.09.2021.

Autor: I.P.

Pror - 9.2021, str. 23
Procedure uz putne naloge i upravljanje nekretninama
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.

U području fiskalne odgovornosti posebno se razmatraju službena putovanja pa time i putni nalozi i nekretnine Tu su bitne procedure ...

Vijesti
Nabava i prodaja nekretnina u obrtničkoj djelatnosti
Četvrtak, 12.08.2021.

Obrtnici i slobodna zanimanja mogu od dobavljača nabavljati nekretnine kao dugotrajnu imovinu za obavljanje djelatnosti Primjerice to mogu biti obveznici ...

Vijesti
Oporezivanje usluga koje su povezane s nekretninom
Petak, 23.07.2021.

Usluge povezane s nekretninama oporezuju se prema mjestu gdje se nekretnina nalazi To znači da će usluge povezane s nekretninama ...

Sudska praksa
Suvlasnički dio nekretnine kao predmet ovrhe
Utorak, 20.07.2021.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Stjecanje vlasništva – pošten posjed
Utorak, 20.07.2021.

Županijski sud u Dubrovniku

Vijesti
Izgradnja građevinskih objekata za vlastite potrebe
Četvrtak, 15.07.2021.

Pri izgradnji građevinskih objekata poslovnih zgrada skladišta i dr za vlastitu dugotrajnu imovinu primjenjuju se zahtjevi HSFI ja 6 odnosno ...

rrif - 7.2021, str. 180
Unos nekretnine u kapitalne pričuve društva
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Unos nekretnine u imovinu društva s ograničenom odgovornošću d o o može se provesti unosom u temeljni kapital d o ...

pip - 7.2021, str. 115
Inozemna sudska praksa i stajališta
Autor:

Porezno pravo PDV Iznajmljivanje nekretnine u državi članici Porezno pravo PDV Upravljanje posebnim investicijskim fondovima Zaštita potrošača Odgovornost za ...

rrif - 7.2021, str. 107
Porezni status fizičke osobe kao obveznika PDV-a
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 vezano uz kvalifikaciju fizičke osobe kao obveznika PDV a kada prodaje nekretnine ...

pip - 7.2021, str. 88
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Autor:

Porez na dodanu vrijednost Testiranje za COVID 19 kada ulazi u naknadu kod prefakturiranja usluge Stopa PDV a na prefakturiranu ...

pip - 7.2021, str. 55
Ugovorno, računovodstveno i porezno motrište poslova lizinga kod poduzetnika
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Lizing kao način financiranja zbog svoje dostupnosti i relativno jednostavne realizacije vrlo je učestali način financiranja nabave dugotrajne imovine trgovačkih ...

Mišljenja
Porez na dohodak od otuđenja nekretnina
Četvrtak, 01.07.2021, 410-01/21-01/221

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Ulagačke nekretnine
Srijeda, 16.06.2021.

Računovodstveno praćenje ulagačkih nekretnina uređuje HSFI 7 Ulaganja u nekretnine odnosno MRS 40 Ulaganja u nekretnine Navedene nekretnine obuhvaćaju nekretnine ...

Pitanja i odgovori
Umirovljenici iznajmljivači nekretnina i pokretnina
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Umirovljenik korisnik starosne mirovine ima u vlasništvu više stanova i želi ih iznajmljivati dugoročno za potrebe stanovanja fizičkim osobama Može ...

Sudska praksa
Predaja u suposjed
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Županijski sud u Rijeci

Sudska praksa
Zastarni rok
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 6.2021, str. 114
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Ništetnost ugovora o kreditu s valutnom klazulom čl 241 ZOO a Ne može postojati utvrđena ništetnost i ...

rrif - 6.2021, str. 82
Kupnja nekretnine i tečajna razlika
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva prikazuje kupnja poslovnog objekta i financiranje projekta iz inozemnih izvora u stranim sredstvima plaćanja ...

pip - 5.2021, str. 97
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Odgovornost za štetu čl 1045 ZOO a Zastara anuiteti čl 226 ZOO a Vraćanje kapare čl 304 ...

pip - 4.2021, str. 112
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Raskid ugovora čl 361 ZOO a Za ocijeniti je da se nisu ostvarile pretpostavke iz čl 361 st ...

rrif - 4.2021, str. 157
Nabava i prodaja nekretnina u obrtničkoj djelatnosti
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Obveznici poreza na dohodak obrtnici i slobodna zanimanja mogu od različitih dobavljača nabavljati nekretnine kao dugotrajnu imovinu za obavljanje djelatnosti ...

pip - 4.2021, str. 96
Međuvlasnički ugovor
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

Autor u članku obrađuje temu međuvlasničkog ugovora kojim se uređuju međusobni pravni odnosi vlasnika posebnih dijelova nekretnine etažno vlasništvo stana ...

rrif - 4.2021, str. 52
Računovodstvo ulaganja u nekretnine
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Nekretnine koje se nabavljaju od drugih osoba ili grade s ciljem ostvarivanja prihoda od najma i ili povećanja njihove kapitalne ...

pip - 4.2021, str. 12
Status nekretnina u postupku ovrhe – osvrt na neka pitanja
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

U radu se analiziraju i raspravljaju pojedina rješenja Ovršnog zakona posebice nakon njegovih Novela iz 2014 2017 i 2020 godine ...

Knjiga
Računovodstvo poduzetnika, XII. nakl.
24.03.2021

U prodaji je XII izmijenjeno i dopunjeno izdanje priručnika Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja poslovnih događaja koji slijede RRIF ov ...

Naslovnica knjige: Računovodstvo poduzetnika, XII. nakl.
Pitanja i odgovori
Primjena oslobođenja na usluge zdravstvenih pregleda
Ponedjeljak, 15.03.2021.

Trgovačko društvo koje je u sustavu pruža usluge zdravstvenih pregleda u vezi s utvrđivanjem sposobnosti za držanje i nošenje oružja ...

Pitanja i odgovori
Usluga na opremi koja će postati sastavni dio nekretnine
Ponedjeljak, 15.03.2021.

Trgovačko društvo koje je u sustavu PDV a pruža usluge provjere energetskog transformatora drugom tuzemnom poreznom obvezniku Navedeni transformator u ...

Sudska praksa
Povećanje suvlasničkog omjera
Ponedjeljak, 15.03.2021.

Županijski sud u Osijeku

pip - 3.2021, str. 121
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Dnevnice za rad na terenu Kada poslodavac isplaćuje svotu dnevnice za rad na terenu koja je viša od one ...

pip - 3.2021, str. 99
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Stvarno pravo Stjecanje prava vlasništva čl 40 a ZGZ a Po sili zakona prestaje društveno vlasništvo na građevinskom zemljištu ...

rrif - 3.2021, str. 118
Oporezivanje usluga koje su povezane s nepokretnom imovinom – nekretninama
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Porezni položaj usluga povezanih s nekretninama oporezuju se prema mjestu gdje se nekretnina nalazi To znači da će usluge povezane ...

Sudska praksa
Otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika
Ponedjeljak, 15.02.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Dogradnja nekretnine
Ponedjeljak, 15.02.2021.

Županijski sud u Bjelovaru

Sudska praksa
Stjecanje suvlasništva nekretnine
Ponedjeljak, 15.02.2021.

Županijski sud u Varaždinu

pip - 2.2021, str. 104
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Vodna naknada zastara potraživanja čl 74 ZFVG a Proizlazi da bi se zastara potraživanja vodne naknade za uređenje ...

pip - 2.2021, str. 91
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Autor:

Porez na promet nekretnina Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina prilikom kupnje prve nekretnine Porez na dohodak Pravo na ...

rrif - 2.2021, str. 49
Računovodstvo praćenja izgradnje građevina za vlastitu dugotrajnu imovinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U RRiF u br 9 19 pisali smo o računovodstvenom praćenju nekretnina koje se grade za tržište u skladu sa ...

Sudska praksa
Dogradnja nekretnine
Ponedjeljak, 18.01.2021.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Ulaganje u tuđu nekretninu
Ponedjeljak, 18.01.2021.

Županijski sud u Osijeku

Sudska praksa
Uporaba tuđe stvari
Ponedjeljak, 18.01.2021.

Županijski sud u Splitu

Sudska praksa
Zahtjev za naknadu koristi od stvari
Ponedjeljak, 18.01.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Pravo služnosti
Ponedjeljak, 18.01.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske