Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 11.2023, str. 109
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Dvostruko otuđenje nekretnine čl 279 ZOO a i 125 ZV a Kada je više osoba sklopilo sa ...

Snimka webinara
Računovodstvene i porezne aktualnosti u graditeljstvu, trajanje 190 min
Petak, 06.10.2023.

Autori:
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

pip - 10.2023, str. 109
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Stjecanje bez osnove kunski krediti čl 1115 ZOO a Pravna zaštita u odnosu na ugovor o kreditu ...

pip - 10.2023, str. 69
Mogu li javni bilježnici kao povjerenici suda u postupku osnivanja odnosno obnove zemljišne knjige ubrzati rješavanje problema s neusklađenošću zemljišnih knjiga
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Republika Hrvatska desetljećima ima ozbiljne probleme s neuređenošću zemljišnih knjiga i katastra Ti se problemi očituju kroz mnogo različitih elemenata ...

pip - 10.2023, str. 13
Zaboravljeni element porezne reforme: što s porezom na promet nekretnina u Hrvatskoj
Autor: Doc. dr. sc. Stjepan Gadžo

Autor u ovome članku tematizira porezni oblik koji je ostao izvan dosega predmetnih reformskih zahvata porez na promet nekretnina Time ...

Snimka webinara
Računovodstvo dugotrajne materijalne i financijske imovine, trajanje 190 min
Četvrtak, 07.09.2023.

Autori:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

pip - 9.2023, str. 116
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO POSLOVOĐA BEZ NALOGA ZASTARA čl 220 ZOO a Zastara počinje teći od dana kada su izvedeni radovi ...

rrif - 9.2023, str. 75
Naknada za uređenje voda i nasljeđivanje nekretnina
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se proračunskom praktikumu na računima glavne knjige razmatraju naplata naknade za uređenje voda te nasljeđivanje nekretnine ako je ...

rrif - 8.2023, str. 47
Odgovori na pitanja iz prakse

U ovoj se rubrici odgovara na aktualna računovodstvena i porezna pitanja iz poslovne prakse Pitanja se odnose na reklasifikaciju nekretnina ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište obračuna amortizacije
Ponedjeljak, 17.07.2023.

Fizička osoba koja je obveznik poreza na dobitak i obveznik PDV ima u svojim poslovnim knjigama evidentiranu nekretninu koja je ...

rrif - 7.2023, str. 75
Osobne usluge i kupnja dijela građevine
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s primljenom osobnom uslugom te ...

pip - 7.2023, str. 114
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Osobna invalidnina naknada štete čl 1100 st 2 ZOO a U parnici radi naknade štete zbog povrede ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 27.06.2023.

Objavljen je broj 7 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za srpanj 2023 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Drukčiji pogled ...

Sudska praksa
Odgovornost za naknadu štete
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Županijski sud u Velikoj Gorici

Snimka webinara
Najmovi nekretnina - računovodstveno i porezno motrište, trajanje 185 min
Četvrtak, 15.06.2023.

Autori:
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice

Snimka webinara
Računovodstveni i porezni položaj nekretnina, trajanje 190 min
Utorak, 06.06.2023.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica

pip - 6.2023, str. 99
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Naknada za nekretninu rok zastare čl 376 st 1 i 2 ZOO a Rok zastare za traženje ...

Sudska praksa
Pravni učinci zabilježbe spora
Četvrtak, 11.05.2023.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Pravo na naknadu za koristi u odnosu na posjednika nekretnine
Četvrtak, 11.05.2023.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću na suvlasničkom dijelu nekretnine
Četvrtak, 11.05.2023.

Županijski sud u Rijeci

Sudska praksa
Naknada za gradnju stambenog objekta na dijelu zemljišta bez pravne osnove
Četvrtak, 11.05.2023.

Županijski sud u Zagrebu

Pitanja i odgovori
Knjiženje realizacije založnog prava te računovodstveno i porezno postupanje u vezi s nenaplaćenim otkupljenim potraživanjem
Srijeda, 03.05.2023.

Trgovačko društvo otkupilo je od banke tražbinu osiguranu hipotekom Nominalna vrijednost potraživanja je 5 mil a društvo je otkupilo potraživanje ...

Pitanja i odgovori
Obračun amortizacije na imovinu koja je stavljena izvan uporabe
Srijeda, 03.05.2023.

Društvo koje je obveznik primjene Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja dalje HSFI ima u vlasništvu poslovnu zgradu u kojoj je veći ...

Pitanja i odgovori
Izgradnja pristupne ceste na temelju ugovorenog prava građenja
Srijeda, 03.05.2023.

Društvo je izgradilo skladište na vlastitu zemljištu koje nema pristupnu cestu S drugim je poduzetnikom sklopljen ugovor o pravu služnosti ...

Snimka webinara
Aktualnosti u primjeni PDV-a kod isporuka usluga, trajanje 200 min
Srijeda, 03.05.2023.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica

pip - 5.2023, str. 108
Inozemna sudska praksa i stajališta

Mjesta za punjenje električnih vozila Mjesto nastanka carinskog i poreznog duga Ugovori o potrošačkim kreditima koji se odnose na ...

pip - 5.2023, str. 101
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Tijek zatezne kamate naknada štete čl 12 st 4 ZOO a Pri donošenju odluke o tijeku zateznih ...

Sudska praksa
Prvenstveni red upisa / zabilježba ovrhe
Četvrtak, 13.04.2023.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Zajednički dijelovi zgrade
Četvrtak, 13.04.2023.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Brisovna tužba
Četvrtak, 13.04.2023.

Županijski sud u Velikoj Gorici

Snimka webinara
Posebnosti u graditeljskoj djelatnosti i građevinskim uslugama, trajanje 180 min
Utorak, 04.04.2023.

Autori:
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

pip - 4.2023, str. 97
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Odgovornost odvjetnika čl 19 ZOO a Odvjetnik u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti dužan je postupati s ...

Sudska praksa
Stjecanje prava vlasništva na planinarskom domu / načelo jedinstva nekretnine
Srijeda, 22.03.2023.

Županijski sud u Zagrebu

pip - 3.2023, str. 85
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Naknade zbog korištenja stana bez pravne osnove čl 165 ZVDSP a u vezi s čl 1120 ZOO ...

Sudska praksa
Nadogradnja
Petak, 10.02.2023.

Županijski sud u Puli

Sudska praksa
Montažni objekti
Petak, 10.02.2023.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Izdavanje tabularne isprave
Petak, 10.02.2023.

Županijski sud u Osijeku

Sudska praksa
Visina pričuve za poslovne prostore
Petak, 10.02.2023.

Županijski sud u Rijeci

Sudska praksa
Suposjed nekretnine zakonskog nasljednika
Petak, 10.02.2023.

Županijski sud u Splitu

pip - 2.2023, str. 92
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Pobijanje pravnih radnji čl 66 ZOO a Vjerovnik može pobijati pravnu radnju dužnika bez obzira na to ...

rrif - 2.2023, str. 27
Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Pri sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja u graditeljskoj djelatnosti s računovodstvenog motrišta kod uslužnih graditelja najveću pozornost treba posvetiti priznavanju prihoda ...

pip - 2.2023, str. 8
Predugovor i glavni ugovor o kupoprodaji nekretnine
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.

U ovome se članku analizira pravno uređenje predugovora i glavnog ugovora o kupoprodaji općenito njihov odnos i pravni učinci te ...

pip - 1.2023, str. 100
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Stjecanje bez osnove čl 1111 ZOO a Kako tužitelji svoj zahtjev temelje na institutu stjecanja bez osnove ...

Sudska praksa
Stvari izvan prometa
Ponedjeljak, 12.12.2022.

Županijski sud u Varaždinu

Sudska praksa
Vlasništvo posebnog dijela nekretnine
Ponedjeljak, 12.12.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Obračun cijene javne usluge
Ponedjeljak, 12.12.2022.

Županijski sud u Rijeci

pip - 12.2022, str. 101
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Pobijanje dužnikove pravne radnje čl 66 ZOO a Tužitelj tužbeni zahtjev temelji na činjenicama osnovom kojih može ...

Pitanja i odgovori
Oporezivanje usluge koju obavlja strani porezni obveznik na nekretnini u RH malom poreznom obvezniku
Četvrtak, 17.11.2022.

Mali porezni obveznik primio je račun za građevinske radove na nekretnini koja se nalazi u RH od poreznog obveznika iz ...

Mišljenja
Utvrđivanje i naplata poreza na kuće za odmor
Petak, 11.11.2022, 410-15/22-01/14

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 11.2022, str. 123
Utvrđivanje dohotka od otuđenja više od tri nekretnine u pet godina
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Kada fizička osoba kupuje i prodaje nekretnine treba uzeti u obzir da prodaja više od tri istovrsne nekretnine unutar razdoblja ...