Godišnji obračun za 2008. u trgovačkoj djelatnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2009
Članak:
Godišnji obračun za 2008. u trgovačkoj djelatnosti
Stranica:
15.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U ovom članku osvrnut ćemo se na neke od specifičnih poslovnih događaja u trgovačkoj djelatnosti kako bi se u poslovnim knjigama poduzetnika koji se bave trgovinom u postupku izrade godišnjeg obračuna ispravile eventualne pogreške u obračunima, poreznim postupcima ili knjiženjima.
  1. UVOD
  2. VREDNOVANJE ZALIHE TRGOVAČKE ROBE
  3. NAKNADNI POPUSTI U TRGOVINI NA VELIKO I MALO
  4. PREDUJMOVI ZA ROBU
  5. VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE ZALIHA ROBE
  6. ŠTO JOŠ TREBA UKLJUČITI U ZALIHE TRGOVAČKE ROBE NA DAN 31 .12. 2008.
  7. ZAKLJUČNE NAPOMENE
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoTrgovine