Računovodstvo, revizija i financije 2/2009

Web izdanje 8,99
Godišnji obračun za 2008. u trgovačkoj djelatnosti
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnja financijska izvješća prijevozničkih djelatnosti
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnji obračun u proizvodnoj djelatnosti
Autor: Emica TRCOVIĆ, dipl. oec., prof. i ovl. rač.
Godišnji obračun u ugostiteljstvu i hotelijerstvu za 2008.
Autori: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Vlado ANDRIJAŠEVIĆ, dipl. oec.
Financijsko izvješćivanje u graditeljstvu
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja u djelatnosti servisnih usluga
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnji obračun u poljoprivrednoj djelatnosti za 2008.
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec.
Godišnji obračun u komunalnim i drugim društvima koja primaju “državne potpore”
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstvene evidencije i godišnji izvještaji leasing društava
Autor: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.
Računovodstvo i financijski odnosi povezanih društava
Autor: Tamara CIRKVENI, dip. oec.
Izvještaj o novčanom tijeku
Autor: Mr. sc. Dubravka Kopun (ml.)
Dopunjeni su HSFI koji se odnose i na 2008.
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Primitak dara i oročenje novca
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Pravo i isplata (ne)oporezive otpremnine
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Revizija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
MSFI za privatna poduzeća
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Mjere za pomoć poduzetnicima u krizi
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Ovlašteni pošiljatelj
Autor: Melita BULJAN, dipl. oec.
Konačni obračun PDV-a za 2008. – sastavljenje obrasca PDV-K
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec.
Odgoda plaćanja i obročna otplata poreznog duga
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Porez na dohodak - novi obrasci ID, IDD i IDD-1
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prijava poreza na dohodak građana za 2008.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Doprinos obrtničkim komorama za 2009.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Tko ostvaruje pravo na doplatak za djecu
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Novi Zakon o radu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Redoviti i izvanredni otkazi
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Aktivirano dano jamstvo i dana donacija
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Instrumenti poticajne politike EU