Revizija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2009
Članak:
Revizija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
Stranica:
130.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Sažetak:
Na osnovi iskustva u obavljanju revizije financijskih izvještaja u Hrvatskoj, može se tvrditi da elementi financijskih izvještaja – dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina - predstavljaju područja rizika, odnosno elemente financijskih izvještaja za koje postoji veća vjerojatnost da su u znatnoj mjeri netočno iskazani zbog prijevare ili pogreške. Sadržaj ovoga rada su računovodstveni i porezni kriteriji, ciljevi i metode revizije dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine. Na kraju je dan praktični primjer revizije dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine.
  1. UVOD
  2. BITNIJI RAČUNOVODSTVENI KRITERIJI REVIZIJE DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE
  3. CILJEVI REVIZIJE DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE
  4. METODE REVIZIJE DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE
  5. ZAKLJUČAK
Hashtags:
#Revizija