Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 12.2023, str. 264
Stručne informacije

rrif - 12.2023, str. 259
Novi propisi

rrif - 12.2023, str. 255
Stanje gospodarstava u zemljama EU-a, europodručja i Hrvatskoj u III. kvartalu 2023. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Stopa inflacije u listopadu 2023 godine Indeksi cijena u poljoprivredi Hrvatske u trećem tromjesečju 2023 godine Smanjenje ...

rrif - 12.2023, str. 251
Izmjene pravila o sudskom registru
Autor: Doc. dr. sc. Jelena ČUVELJAK

Posljednjih nekoliko godina zakoni se često mijenjaju kao posljedica implementacije europskog zakonodavstva a to je bio i razlog za zadnje ...

rrif - 12.2023, str. 246
Bitne izmjene u zadnjoj noveli Zakona o trgovačkim društvima
Autori: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima ZTD unose se određene novosti u institut prekograničnih statusnih promjena zatim u ...

rrif - 12.2023, str. 243
Posudba – ugovaranje i praktična pitanja
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Ugovor o posudbi kojim se jedna strana tog ugovora obvezuje predati na korištenje neku stvar drugoj a ta se druga ...

rrif - 12.2023, str. 235
Cjelovito uređenje za platformski rad u RH
Autor: Josipa KLIŠANIN , dipl. iur.

Hrvatska je prva država koja ima cjelovito rješenje za platformski rad Uređenje takva rada predstavljao je najveći izazov zadnjih zakonskih ...

rrif - 12.2023, str. 230
Prava posvojitelja, skrbnika i udomitelja u sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora
Autor: Jelena ŠELER , dipl. iur.

U sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora kao potencijalni korisnici prava uz biološke roditelje djeteta javljaju se i druge osobe kojima ...

rrif - 12.2023, str. 225
Posebni uvjeti za vozila kojima se obavlja prijevoz za vlastite potrebe i javni cestovni prijevoz
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Vozila kojima se poduzetnici i samostalne djelatnosti koriste za djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta ili prijevoz putnika i ...

rrif - 12.2023, str. 216
Poslovanje obrtnika u trgovini na veliko
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Bilježenje poslovnih događaja obrtnika obveznika poreza na dohodak koji istodobno obračunavaju PDV a prema naplaćenim naknadama postaje iznimno zahtjevno Primjena ...

rrif - 12.2023, str. 208
Promjena načina plaćanja poreza u obrtničkim u djelatnostima za 2024. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost bez obzira na to je li riječ o obavljanju djelatnosti s osnove obrta samostalnoga ...

rrif - 12.2023, str. 197
Paušalisti – prijava paušalnog poreza na dohodak za 2023. godinu
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Samostalne djelatnosti mogu izabrati paušalno plaćanje poreza na dohodak ako nisu upisane u registar obveznika PDV a te ako im ...

rrif - 12.2023, str. 193
Ocjena profitabilnosti kupca
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. struč. stud., ovl. rač. i ovl. rev.

U članku razmatramo problematiku profitabilnosti koju ostvaruju trgovci kod prodaje robe na veliko Naime kod ugovaranja prodajne cijene postižu se ...

rrif - 12.2023, str. 191
Zelene politike i ograničenja za automobile i zrakoplove
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Jačanje izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova Njemačka uvodi globalni minimalni porez na dobitak Danska će dodatno oporezivati zrakoplovne karate Na ...

rrif - 12.2023, str. 183
Porezna nagodba za novoutvrđene porezne obveze
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Tijekom poreznog nadzora porezno tijelo i porezni obveznik mogu do uručenja zapisnika o obavljenom poreznom nadzoru sklopiti poreznu nagodbu Uvjet ...

rrif - 12.2023, str. 176
Predmet poreznog nadzora
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže možebitne predmete poreznog nadzora primjenom poreznih propisa i Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ...

rrif - 12.2023, str. 171
Prijelaz na oporezivanje prema izdanim računima ili naplaćenim naknadama u 2024. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Odluku o prijelazu na oporezivanje prema izdanim računima ili naplaćenim naknadama poduzetnici donose samo na kraju tekuće godine za sljedeću ...

rrif - 12.2023, str. 165
Porezno motrište izvoza dobara iz drugih zemalja članica EU-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Osim na području Republike Hrvatske dalje RH hrvatski porezni obveznici mogu obavljati izvoz dobara u treće zemlje u drugim zemljama ...

rrif - 12.2023, str. 154
Sastavljanje Obrasca PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2023. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske 2023 godine 12 Obrazac PDV obveznici PDV a trebaju predati najkasnije do 20 ...

rrif - 12.2023, str. 145
Utvrđivanje plaće i naknade plaće u graditeljskoj djelatnosti
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Kolektivni ugovor za graditeljstvo je obvezujući za sve one poslodavce koji su registrirani i bave se djelatnosti u području F ...

rrif - 12.2023, str. 140
Reobračun i ispravak godišnjeg obračuna plaće
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

U prošlom broju časopisa pisali smo o godišnjem obračunu poreza na dohodak Za poslodavca koji ne sastavi godišnji obračun poreza ...

rrif - 12.2023, str. 132
Božićnica i ostale prigodne nagrade u vrijeme blagdana
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

U vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana radnicima i djeci radnika uobičajeno se daruju prigodne nagrade u novcu i naravi Neoporeziva ...

rrif - 12.2023, str. 127
Određivanje naknade plaće prema odredbama Zakona o radu
Autor: Dražen OPALIĆ , mag. oec.

Za razdoblja u kojima radnik ne radi zbog opravdanih razloga određenih zakonom drugim propisom kolektivnim ugovorom pravilnikom o radu ili ...

rrif - 12.2023, str. 124
Porez na dobitak kod neprofitnih organizacija
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene koje su povezane s iskazivanjem obračunanog poreza ...

rrif - 12.2023, str. 122
Prodaja suvenira i prenamjena imovine
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se proračunskom praktikumu na računima glavne knjige razmatra prodaja suvenira u muzeju i reklasifikacija sitnog inventara u dugotrajnu ...

rrif - 12.2023, str. 118
Proizvodnja po narudžbi i usluge dorade
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Proizvodna trgovačka društva često su specijalizirana za proizvodnju prema željama i potrebama kupaca Riječ je o proizvodnji po narudžbi koja ...

rrif - 12.2023, str. 67
Kontrolno-analitički postupci u pripremi financijskih izvješća za 2023. godinu
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Završetak poslovne godine vezan je za pripreme za sastavljanje godišnjih financijskih izvješća Priprema za sastavljanje godišnjih izvješća je provjera ispravnosti ...

rrif - 12.2023, str. 63
Kako poslodavac može nadoknaditi troškove zbog nastalih manjkova
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Manjak koji radnik u radnom odnosu ili u vezi s radnim odnosom prouzroči poslodavcu na prvi se pogled čini da ...

rrif - 12.2023, str. 53
Godišnji popis imovine i obveza i evidentiranje popisnih razlika
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Zakon o računovodstvu propisuje obvezu provedbe godišnjeg popisa imovine i obveza za sve obveznike poreza na dobitak ali ne uređuje ...

Nepr - 12.2023, str. 56
O neprofitnim organizacijama iz neprofitnoga računovodstvenog sustava
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

S obzirom na jačanje organizacija civilnog društva sve je veći interes javnosti usmjeren na njihov rad jer svakako da on ...

rrif - 12.2023, str. 44
Računovodstveno i porezno motrište prefakturiranih troškova
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Praksa prefakturiranja troškova vrlo je zastupljena u poslovanju poreznih obveznika u RH Često je riječ o tome da porezni obveznici ...

rrif - 12.2023, str. 33
Računovodstvo troškova promidžbe i reprezentacije
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Troškovi promidžbe i reprezentacije mogu nastati kod poduzetnika tijekom cijele poslovne godine ali u pravilu češće nastaju krajem poslovne godine ...

rrif - 12.2023, str. 27
Novosti u Zakonu o računovodstvu od 1. siječnja 2024. godine
Autor: Ivana RAVLIĆ IVANOVIĆ , dipl. iur.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu izrađen je ponajprije zbog usklađenja s pravnom stečevinom Europske unije kojom je ...

rrif - 12.2023, str. 23
Novosti vezane za izmjene propisa o porezu na dohodak
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Na portalu za savjetovanje s javnošću e Savjetovanje nalazi se prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na ...

rrif - 12.2023, str. 12
Obračun plaće i drugih dohodaka u 2024. godini
Autori: Sandra PEZO , dipl. oec.
Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Izmjene Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima objavljene su u Nar nov br 114 23 koje donose ...

rrif - 12.2023, str. 11
Uvodnik - Usahnula sreća
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. struč. stud., ovl. rač. i ovl. rev.

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 28.11.2023.

Objavljen je broj 12 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za prosinac 2023 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Usahnula sreća ...

rrif - 11.2023, str. 221
Stručne informacije

rrif - 11.2023, str. 218
Novi propisi

rrif - 11.2023, str. 213
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Cijene socijalnih usluga Fiskalizacija u prometu gotovinom Doprinosi za obvezna osiguranja Zdravstvena zaštita Visoko obrazovanje i znanstvena djelatnost Lokalne ...

rrif - 11.2023, str. 208
Nadzor nad nepravilnostima u sustavu javne nabave
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.

Kao jedno od tijela koje provodi nadzor primjene javne nabave je i ono koje je nadležno za politiku javne nabave ...

rrif - 11.2023, str. 201
Normativni okvir za izradu općih akata lokalnih jedinica
Autor: Željka TROPINA , dipl. iur.

Jedinice lokalne i područne regionalne samouprave moraju u određenim okolnostima donositi i opće akte Među njima se ističu statut proračun ...

rrif - 11.2023, str. 198
Druge izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu
Autor: Ivana KUNIĆ MATKOVIĆ , dipl. oec.

S obzirom na okolnosti u kojima se ostvaruju javni prihodi i izvršavaju rashodi na razni opće države uvažavajući promjene ishodišnih ...

rrif - 11.2023, str. 189
Računi proračuna i proračunskih korisnika za provedbu specifičnih transakcija
Autor: Danka MIHALJEVIĆ, dipl. oec.

Temeljni pristup upravljanju novčanim sredstvima na razini proračuna je da ona budu raspoloživa na jedinstvenom jedinom transakcijskom računu određenog proračuna ...

rrif - 11.2023, str. 183
Članstvo u nadzornom odboru društva s ograničenom odgovornošću
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

Zakonom o trgovačkim društvima propisano je da društvo s ograničenom odgovornošću mora imati dva obvezna organa upravu društva i skupštinu ...

rrif - 11.2023, str. 177
Produženo osiguranje – dobrovoljno mirovinsko osiguranje
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.

Produženo osiguranje je dobrovoljno mirovinsko osiguranje koje osiguraniku u određenim slučajevima propisanim Zakonom o mirovinskom osiguranju po navedenoj osnovi omogućava ...

rrif - 11.2023, str. 173
Bolovanje RH radnika nastalo u inozemstvu
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.

Ako hrvatski radnik za vrijeme boravka na području druge države ugovornice države članice EGP a ili treće zemlje postane privremeno ...