Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 11.2022, str. 208
Stručne informacije

rrif - 11.2022, str. 201
Novi propisi

rrif - 11.2022, str. 197
Gospodarska kretanja u uvjetima inflacije
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Stopa inflacije u rujnu 2022 godine Cijene poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj u 2020 i 2021 godini Industrijska ...

rrif - 11.2022, str. 192
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Visoko obrazovanje i znanstvena djelatnost Promjene u području zaštite potrošača način obilježavanja zgrada kućnim brojevima Promjena Zakona o lokalnim ...

rrif - 11.2022, str. 185
Promjene u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Prvi put nakon donošenja Zakon o javnoj nabavi u 2016 godini on je i promijenjen Njegove promjene autor navodi u ...

rrif - 11.2022, str. 179
Neoporezivi primitci sportaša
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sport ima poseban društveni položaj te je razložno da je i oporezivanje primitaka fizičkih osoba u području sporta nešto povoljnije ...

rrif - 11.2022, str. 172
Tvrtka (ime) trgovačkog društva i njezina zaštita
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.

Autor u ovome članku na zanimljiv i detaljan način razmatra tvrtku trgovačkog društva odnosno ime pod kojim to društvo posluje ...

rrif - 11.2022, str. 168
Ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i ugovor o kupoprodaji
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku na jezgrovit i sažet način razmatra neka bitna pitanja vezana za sklapanje ugovora o doživotnom i ...

rrif - 11.2022, str. 162
Zlouporaba bolovanja – što poslodavcu stoji na raspolaganju
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Zlouporaba bolovanja nije definirana u važećim propisima I u sudskoj praksi postoje različita shvaćanja o tome što se smatra zlouporabom ...

rrif - 11.2022, str. 157
Što donose izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku na jezgrovit i sažet način razmatra neke značajne novosti koje donose predzadnje izmjene i dopune Zakona ...

rrif - 11.2022, str. 148
Otuđenje samostalne obrtničke djelatnosti „dohodaša“
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U praksi su najčešći slučajevi likvidacije obrta odnosno trajnog prestanak obavljanja samostalne obrtničke djelatnosti o čemu smo opširno pisali u ...

rrif - 11.2022, str. 142
Korištenje osobnog odbitka umirovljenika u radnom odnosu
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Ako umirovljenik zasniva radni odnosa uz određene uvijete može zadržati i isplatu mirovine U tom slučaju primat će dva primitaka ...

rrif - 11.2022, str. 134
Procjena vrijednosti nematerijalne imovine
Autor: Josip KOVAČ , mag. oec.

Važnost nematerijalne imovine u obliku softvera robne marke patenata autorskih prava odnosa s kupcima ili dobavljačima udjela u tržištu i ...

rrif - 11.2022, str. 127
Izrada plana poslovanja za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Dolores PUŠAR BANOVIĆ , prof. v. š.

Kako se približavamo kraju godine nužno je započeti s pripremama izrade godišnjeg plana poslovanja za 2023 godinu S obzirom na ...

rrif - 11.2022, str. 123
Utvrđivanje dohotka od otuđenja više od tri nekretnine u pet godina
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Kada fizička osoba kupuje i prodaje nekretnine treba uzeti u obzir da prodaja više od tri istovrsne nekretnine unutar razdoblja ...

rrif - 11.2022, str. 117
Žalba i drugi pravni lijekovi u poreznom postupku
Autor: Lucija BARIĆ , dipl. iur.

Porezni postupci provode se u pravilu po službenoj dužnosti neovisno o volji poreznih obveznika ali radi utvrđivanja činjeničnog stanja propisana ...

rrif - 11.2022, str. 0
Dohodak od imovinskih prava
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Dohodak od imovine i imovinskih prava jedan je od pet izvora dohotka Kako se razlikuju imovinska prava te kako se ...

rrif - 11.2022, str. 105
Višenamjenski vrijednosni kuponi s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

S motrišta poreza na dodanu vrijednost višenamjenski vrijednosni kuponi predstavljaju kupone za koje u trenutku izdavanja nisu poznati svi elementi ...

rrif - 11.2022, str. 100
Korištenje službenih vozila članova društva i članova uprave
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Primitak u naravi s osnove korištenje službenog vozila u privatne svrhe pojmovno uobičajeno vežemo za utvrđivanje dohotka od nesamostalnog rada ...

rrif - 11.2022, str. 94
Pripreme za izlazak iz sustava PDV-a u 2023. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Propisani uvjeti za izlazak iz sustava PDV a u odnosu na prethodnu godinu nisu se promijenili To znači da porezni ...

rrif - 11.2022, str. 90
Naknade za troškove vrtića djece radnika
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Poslodavci mogu svojim radnicima isplatiti naknadu za troškove redovne skrbi djece u ustanovama predškolskog odgoja te drugih pravnih i fizičkih ...

rrif - 11.2022, str. 0
Godišnji obračun plaće za 2022. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Poslodavac odnosno isplatitelj primitaka s osnove nesamostalnog rada obvezan je sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak i prireza porezu na ...

rrif - 11.2022, str. 0
Prijenosi i oročenje novca
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s obveznim financiranjem poslovanja povezanih ...

rrif - 11.2022, str. 77
Naplata i ulaganje
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Tema ovoga proračunskog praktikuma je naplata pruženih usluga putem kartičarske kuće i ulaganje na tuđu imovinu Smatramo da je stvarna ...

rrif - 11.2022, str. 71
Odgovori na aktualna pitanja

U ovoj rubrici daju se odgovori na neka aktualna pitanja iz prakse Pitanja se odnose na mogućnost promjena cijena tijekom ...

rrif - 11.2022, str. 69
Evidentiranje predopskrbe gotovim novcem eura u poslovnim knjigama
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

U časopisu RRiF br 10 22 u članku Predopskrba poslovnih subjekata gotovim novcem eura pisali smo o kriterijima i načinu ...

rrif - 11.2022, str. 65
Promjene u korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD)
Autori: Dr. sc. Nikolina MARKOTA VUKIĆ
Stella HRVATIN , bacc. ormo.

Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti CSRD u završnoj je fazi pripreme i uskoro se očekuje njezino usvajanje Raste broj ...

rrif - 11.2022, str. 58
Računovodstvo podjele društva kapitala s osnivanjem novog društva
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Najčešći razlog podjele društava kapitala je izdvajanje pojedinih djelatnosti iz postojećeg društva u nova društva Statusna promjena podjele može se ...

rrif - 11.2022, str. 52
Računovodstvo ostalih poslovnih rashoda
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o računovodstvenom praćenju ostalih poslovnih prihoda prema zahtjevima HSFI ja 15 Prihodi te ...

rrif - 11.2022, str. 46
Računovodstvo zajedničkih poslova
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

Zajednički poslovi ili izvorno zajednički aranžmani engl Joint Arrangements podrazumijevaju obavljanje posla s dvama li više sudionika između kojih su ...

rrif - 11.2022, str. 41
Računovodstvo otpisa obveza prema dobavljačima i kreditorima
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

U svrhu fer i istinitog prezentiranja financijskog položaja i financijske uspješnosti poduzetnici trebaju barem jednom godišnje popisati imovinu i obveze ...

rrif - 11.2022, str. 33
Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Približavamo se kraju poslovne godine te je stoga potrebno na vrijeme provjeriti kakvo je stanje s nenaplaćenim potraživanjima od kupaca ...

rrif - 11.2022, str. 29
Što donose izmjene Pravilnika o PDV-u
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Zadnje izmjene i dopune Zakona o PDV u u jednom su dijelu stupile na snagu 1 listopada 2022 godine i ...

rrif - 11.2022, str. 24
Usklađenje temeljnog kapitala nakon uvođenja eura i ostale izmjene ZTD-a
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Promjenom službene valute u Republici Hrvatskoj 1 siječnja 2023 godine nastat će obveza usklađenja temeljnog kapitala i dijelova toga kapitala ...

rrif - 11.2022, str. 18
Isplata povećanih neoporezivih primitaka
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

U okviru mnogih mjera koje Vlada donosi radi ublažavanja posljedica inflacije te povećanja cijena u Nar nov br 112 22 ...

rrif - 11.2022, str. 17
Uvodnik - Bolja budućnost?
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.10.2022.

Objavljen je broj 11 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za studeni 2022 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Bolja budućnost ...

rrif - 10.2022, str. 200
Stručne informacije

rrif - 10.2022, str. 197
Završen Erasmus+ projekt Economics of Sustainability (Ekonomija održivosti)

RRiF Visoka škola sudjelovala je u Erasmus projektu u okviru Ključne aktivnosti 2 Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse ...

rrif - 10.2022, str. 194
Novi propisi

rrif - 10.2022, str. 190
Cijene energije, hrane i inflacija u zemljama EU-a i Hrvatske
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Stopa inflacije u kolovozu 2022 godine Industrijska proizvodnja RH i EU a u srpnju 2022 godine Rast ...

rrif - 10.2022, str. 183
Pravomoćna osuđujuća presuda gospodarskog subjekta ili njegove ovlaštene osobe u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Kažnjavanost gospodarskog subjekta i ili njegove ovlaštene osobe obvezni je razlog isključenja gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave Time se ...

rrif - 10.2022, str. 179
Proračunski devetomjesečni financijski izvještaji za 2022. godinu
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.

U skladu s pravilima financijskog izvještavanja u sustavu proračunskog računovodstva financijski izvještaji predaju se kvartalno Prvi nastupajući rok za predaju ...

rrif - 10.2022, str. 165
Financijski planovi proračunskih i izvanproračunskih korisnika i proračuni na lokalnoj razini za razdoblje 2023. – 2025. godine
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.

Novo proračunsko razdoblje 2023 2025 godine je neposredno pred onima koji se nalaze u proračunskom sustavu Objavljena je odgovarajuća Uputa ...

rrif - 10.2022, str. 162
Trgovačko društvo, obrt, zadruga, OPG – odnosi, značajke i razlike
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku obrađuje za praksu aktualna i bitna pitanja vezana za pojedine ustrojbene oblike obavljanja gospodarske i s ...

rrif - 10.2022, str. 159
Ugovor o ortaštvu kao temelj uređenja ortačkih poslova
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U br 9 22 ovog časopisa pisali smo o računovodstvenom i poreznom motrištu poslovnih odnosa i nastalih poslovnih događaja koji ...

rrif - 10.2022, str. 156
Status u zdravstvenom osiguranju Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske
Autor: Kristina ROGINEK , dipl. iur.

Status zdravstvenog osiguranja Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske nakon Brexita uređen je Protokolom o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti ...

rrif - 10.2022, str. 151
Četvrte promjene Kolektivnog ugovora za graditeljstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Iako je sklopljen između dvije ugovorne strane Kolektivni ugovor za graditeljstvo zajedno s njegovim trima promjenama primjenjuju sve osobe koje ...