Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja u djelatnosti servisnih usluga

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2009
Članak:
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja u djelatnosti servisnih usluga
Stranica:
69.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Poduzetnici koji obavljaju servisne djelatnosti prodaju svoje usluge te ugrađuju rezervne dijelove odnosno dijelove za održavanje. Dakle, poduzetnici koji obavljaju servisne djelatnosti najčešće se bave i trgovinom (prodajom rezervnih dijelova, trajnih potrošnih dobara za održavanje, zamjenom, doradom ili obnovom predmeta koji se ponovno prodaju itd.). Računovodstveno obuhvaćanje takvih poslovnih događaja nalaže nešto šire poznavanje elemenata kalkulacija, skladišnog poslovanja, poreznih propisa i blagajničkih poslova. U nastavku ćemo objasniti neka porezno-bilančna rješenja koja su posebnost u odnosu na druge djelatnosti i o kojima je trebalo voditi brigu pri evidentiranju poslovnih događaja tijekom 2008.
  1. UVODNE NAPOMENE
  2. USTROJ RAČUNOVODSTVA PRODAJE AUTOMOBILA
  3. KUPOPRODAJA AUTOMOBILA - MODEL “STARO ZA NOVO”
  4. NABAVA I PRODAJA RABLJENIH OSOBNIH AUTOMOBILA
  5. USTROJ RAČUNOVODSTVA SERVISA I ZAŠTITA POTROŠAČA
  6. ZAMJENA DOBARA I TROŠKOVI POPRAVKA DOBARA U JAMSTVENOM ROKU
  7. NASTANAK POREZNE OBVEZE KOD SERVISNIH USLUGA KOJE TRAJU DVA ILI VIŠE OBRAČUNSKIH RAZDOBLJA
  8. PDV NA USLUGE SERVISIRANJA STRANCIMA, DIPLOMATSKIM PREDSTAVNIŠTVIMA I INOZEMNIM PODUZETNICIMA KOJI OBAVLJAJU POMORSKI, ZRAČNI I RIJEČNI PRIJEVOZ
  9. UMJESTO ZAKLJUČKA
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoServisa, #UslužneDjelatnosti