Posebnosti pri izradi godišnjeg obračuna kod ugostitelja i hotelijera za 2013.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2014
Članak:
Posebnosti pri izradi godišnjeg obračuna kod ugostitelja i hotelijera za 2013.
Stranica:
102.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Sažetak:
  Pri izradi godišnjeg obračuna za djelatnost pružanja usluge smještaja te pripreme i usluživanja hrane za 2013. nije bilo promjena u odnosu na prethodnu godinu. Osim posebnosti u obavljanju djelatnosti, odnosno pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, za tu je djelatnost zakonodavac propisao i posebnu stopu PDV-a za pružanje usluge smještaja od 10%. Od 1. siječnja 2014. stopa PDV-a promijenjena je na 13%, a odnosi se na ugostiteljske usluge pružene u svim tipovima ugostiteljskih objekata, o čemu smo opširno pisali u časopisu RRiF, br. 1/14., str. 20.
  U nastavku se daju najznačajnije napomene u vezi s kontrolom, pripremom i izradom godišnjeg obračuna za ovu djelatnost za 2013.
  1. Uvod – zakonski okvir za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva
  2. Razvrstavanje ugostiteljskih objekata prema vrsti ugostiteljske usluge
  3. Priprema i kontrola poslovanja prije izrade godišnjeg obračuna ugostitelja i hotelijera
  4. Hodogram sirovina i materijala – ulaz/izlaz i prateća dokumentacija
  5. Koje evidencije trebaju imati ugostitelji u ugostiteljskom objektu
  6. Kontrola nabave sirovina i materijala s poreznog i računovodstvenog motrišta
  7. Kontrola poreznih obveza i iskazanih prihoda od pružene usluge smještaja te usluge pripreme i usluživanja hrane
  8. Računovodstvene radnje u ugostiteljstvu na kraju godine
  9. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo, #Računovodstvo, #RačunovodstvoUgostitelja, #RačunovodstvoUTurzimu, #UslužneDjelatnosti, #UslužneDjelatnosti