Računovodstveno i porezno motrište vrijednosnog usklađenja zaliha

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2021
Članak:
Računovodstveno i porezno motrište vrijednosnog usklađenja zaliha
Stranica:
21.
Autor/i:
Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Zalihe kao kratkotrajna imovina društva u financijskim izvještajima poduzetnika iskazuju se prema trošku (trošku nabave) odnosno neto utrživoj vrijednosti, ovisno o tome koja od njih je manja. To znači da poduzetnici najkasnije prije sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja, a prema potrebi i češće trebaju provesti procjenu neto utržive vrijednosti zaliha. U članku autorica piše o računovodstvenom i poreznom motrištu takvog vrijednosnog usklađenja.

  1. Uvod
  2. Mjerenje zaliha
  3. Vrijednosno usklađenje zaliha
  4. Porezno motrište vrijednosnog usklađenja zaliha
  5. Primjeri vrijednosnog usklađenja zaliha
Hashtags:
#HSFI10, #MRS2, #OdgođenaPoreznaImovina, #PoreznoNepriznatiTroškovi, #PoreznoPriznatiTrošak, #VrijednosnaUsklađenja, #Zalihe