Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 1.2022, str. 23
Računovodstvo nabave i prodaje građevinskog zemljišta
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Računovodstveno praćenje nabave građevinskog zemljišta ovisi o namjeni njegova korištenja u poslovnoj imovini društva Pri nabavi građevinskog zemljišta koje se ...

Snimka webinara
Priprema za godišnji obračun za 2021. i aktualnosti, trajanje 330 min
Utorak, 07.12.2021.

Autor: M.H.

Vijesti
Treba li provesti vrijednosno usklađenje zaliha?
Ponedjeljak, 06.12.2021.

Približava se završetak poslovne godine te poduzetnici trebaju razmotriti potrebu vrijednosnog usklađenja zaliha Prema odredbama Hrvatskog standarda financijskog izvješćivanja HSFI ...

rrif - 12.2021, str. 177
Obveze revizora kod inventure
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Autorica u članku objašnjava koje su obveze revizora u skladu s međunarodnim revizijskim standardima kada je prisutnost inventuri neizvediva zbog ...

rrif - 12.2021, str. 148
Posebnosti sastavljanja prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2021. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Prijava PDV a za posljednje razdoblje oporezivanja razlikuje se od ostalih prijava PDV a koje se podnose tijekom poslovne godine ...

rrif - 12.2021, str. 88
Godišnji popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika za 2021. godinu
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Poduzetnici barem jednom godišnje s krajem poslovne godine moraju provesti popis imovine i obveza Tijekom popisa provjeravaju se količinska i ...

rrif - 12.2021, str. 38
Kontrolno-analitički postupci u pripremi financijskih izvješća za 2021. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Prije završnih knjiženja i utvrđivanja financijskog rezultata potrebno je provesti kontrolu knjiženja provedenih tijekom godine te utvrditi jesu li provedeni ...

rrif - 11.2021, str. 41
Promjene računovodstvenih procjena
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Promjene računovodstvenih procjena kod poduzetnika provode se ako su nastupile promijenjene okolnosti na kojima se temeljila procjena neovisno o tome ...

rrif - 11.2021, str. 21
Računovodstveno i porezno motrište vrijednosnog usklađenja zaliha
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Zalihe kao kratkotrajna imovina društva u financijskim izvještajima poduzetnika iskazuju se prema trošku trošku nabave odnosno neto utrživoj vrijednosti ovisno ...

Snimka webinara
Računovodstvo proizvodnje, trajanje 192 min
Četvrtak, 16.09.2021.

Autor: I.P.

Pitanja i odgovori
Porezni tretman vrijednosnog usklađenja zaliha
Ponedjeljak, 12.07.2021.

Trgovačko društvo koje se bavi trgovinom na zalihama trgovačke robe ima evidentiranu robu koja je nekurentna i čija je neto ...

pip - 7.2021, str. 123
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Rad stranaca bez radne dozvole ili potvrde o prijavi rada Iznimno su čl 89 Zakona o strancima nabrojene određene ...

rrif - 7.2021, str. 47
Računovodstvo popravaka imovine u vlastitoj režiji
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Trgovačka društva koja se bave popravkom i održavanjem servisiranjem opreme i transportnih sredstava obavljaju popravke i na imovini koja se ...

Pitanja i odgovori
Prijenos gospodarske cjeline obrta „dobitaša“ u d.o.o.
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Obrtnik koji je bio obveznik poreza na dohodak u 2021 godine prešao je od 1 siječnja 2021 godine na oporezivanje ...

Pitanja i odgovori
Uvoz robe u Italiju i prodaja te robe na području Italije
Ponedjeljak, 10.05.2021.

Hrvatsko društvo koje je porezni obveznik u Republici Hrvatskoj dalje RH kupilo je robu u Kini Navedena se roba doprema ...

Knjiga
Računovodstvo poduzetnika, XII. nakl.
24.03.2021

U prodaji je XII izmijenjeno i dopunjeno izdanje priručnika Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja poslovnih događaja koji slijede RRIF ov ...

Naslovnica knjige: Računovodstvo poduzetnika, XII. nakl.
Knjiga
RRiF-ov računski plan za poduzetnike
28.01.2021

Zakonske promjene u porezima i u računovodstvenim standardima koje su nastale do početka 2021 godine razlogom su objave ovoga jubilarnog ...

Naslovnica knjige: RRiF-ov računski plan za poduzetnike
rrif - 12.2020, str. 172
Obveze pri izlasku iz sustava PDV-a 1. siječnja 2021. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Za izlazak iz sustava PDV a od 1 siječnja 2021 godine primjenjuje se prag vrijednost isporuka dobara i obavljenih ...

rrif - 12.2020, str. 158
Tko i kada treba ući u sustav PDV-a – obveze pri ulasku
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Mali porezni obveznik treba ući u sustava PDV a ako mu vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj ...

Mišljenja
Uputa za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine
Četvrtak, 12.11.2020, 410-19/20-02/270

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Mjera odgode poreznih obveza za poreznog obveznika
Srijeda, 02.09.2020, 410-01/20-01/1825

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 8.2020, str. 33
Menadžersko računovodstvo zaliha i „normalizacija“ financijskog izvještavanja
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

Jedan od najvažnijih zadataka menadžerskog računovodstva je prilagoditi podatke i informacije iz financijskih izvještaja poslovnom modelu i razmišljanjima poduzetnika ...

rrif - 4.2020, str. 42
Novosti kod oporezivanja duhanskih prerađevina i duhanskih proizvoda, etilnog alkohola te bezalkoholnih pića i kave
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

Porezna reforma kroz četvrti krug poreznog rasterećenja obuhvaća moderniziran sustav oporezivanja bezalkoholnih pića napuštajući dosadašnji linearni sustav oporezivanja bezalkoholnih ...

Vijesti
Obavijest trošarinskim obveznicima na duhanske prerađevine
Četvrtak, 26.03.2020.

Carinksa uprava trošarinskim poslala je obveznicima na duhanske prerađevine obavijest u vezi primjene Uredbe o visini trošarine na duhanske prerađevine ...

Mišljenja
Oslobođenje od plaćanja PDV-a za određene djelatnosti od javnog interesa
Petak, 13.12.2019, 410-19/19-02/341

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 12.2019, str. 182
Obveze revizora prilikom inventure
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Ako su zalihe značajne za financijske izvještaje revizor treba pribaviti dostatne i primjerene revizijske dokaze u vezi s postojanjem ...

rrif - 10.2019, str. 29
Računovodstvo zaliha trgovačkih društava
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Zalihe se evidentiraju i obračunavaju u troškove u skladu s MRS om 2 Zalihe odnosno HSFI jem 10 Zalihe ovisno ...

rrif - 8.2019, str. 17
Računovodstveno praćenje preprodaje nekretnina
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje nabave nekretnina za daljnju prodaju prema zahtjevima računovodstvenih standarda Pri tome daje primjere ...

Pitanja i odgovori
Vrijednosno usklađenje i prodaja zastarjele robe
Petak, 21.06.2019.

Trgovačko društvo Mali d o o bavi se trgovinom na veliko Na zalihama trgovačke robe ima evidentiranu robu koja je ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.04.2019.

Objavljen je broj 5 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za svibanj 2019 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Gotovo je ...

Mišljenja
Oslobođenje od plaćanja PDV-a za usluge logopeda
Četvrtak, 03.01.2019, 410-19/18-02/257

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 1.2019, str. 40
Novosti u trošarinskim propisima
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

Trećom fazom faze porezne reforme i Akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske za administrativno rasterećenje gospodarstva 2018 godine koji je ...

Vijesti
Obveza popisa zaliha cigareta zbog povećanja trošarine i povećanja maloprodajne cijene cigareta
Ponedjeljak, 03.12.2018.

Donesena je Uredbe o visini trošarine na cigarete sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje Nar ...

pip - 12.2018, str. 52
Nova Uredba – obveze u popisivanju zaliha cigareta zbog povećanja trošarine i povećanja maloprodajne cijene na cigarete
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

Dana 3 prosinca 2018 godine stupila je na snagu nova Uredba kojom se povećava visina trošarine na cigarete te je ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit - uputa
Ponedjeljak, 23.04.2018, 410-01/18-01/312

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 2.2018, str. 54
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2017. godinu u trgovačkoj djelatnosti
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Posebnosti kod sastavljanja godišnjeg obračuna za poduzetnike koji obavljaju trgovačku djelatnost prvenstveno se odnose na primjenu poreznih propisa posebice ...

rrif - 1.2018, str. 286
Obveza trgovaca i ugostitelja u popisivanju zaliha cigareta zbog povećanja trošarine i povećanja maloprodajne cijene na cigarete
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

S obzirom na to da je stupila na snagu nova Uredba kojom se povećava visina trošarine na cigarete te ...

Vijesti
Obveza popisa zaliha cigareta zbog povećanja trošarine i povećanja maloprodajne cijene cigareta
Ponedjeljak, 18.12.2017.

Donesena je Uredba o izmjenama Uredbe o visini trošarine na cigarete sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje Nar ...

rrif - 11.2017, str. 47
Prodaja zaliha sirovina, materijala, sitnog inventara i ambalaže
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Zalihe sirovina materijala sitnog inventara i ambalaže ne nabavljaju se s ciljem daljnje prodaje nego za potrebe poslovanja poduzetnika ...

rrif - 10.2017, str. 21
Gotovi proizvodi u vlastitim prodavaonicama
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U okviru računovodstvenih praktikuma proizvodnja je uvijek jedna od zanimljivih tema Ovoga puta odlučili smo pobliže objasniti prodaju gotovih ...

pip - 9.2017, str. 100
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Autor:

II Posebni porezi i trošarine Postupanje s duhanskim prerađevinama koje su postale neupotrebljive zbog izmjene posebnog propisa Zakona o ograničavanju ...

rrif - 7.2017, str. 176
Produktivnost trgovine na malo
Autor: Doc. dr. sc. Dario DUNKOVIĆ

Maloprodavač uvijek teži postići što bolju trgovačku maržu uz pružanje visoke razine maloprodajne usluge gdje će roba biti uvijek ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.04.2017.

Objavljen je broj 5 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za svibanj 2017 Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje Kamo idemo Najintenzivnije ...

rrif - 4.2017, str. 34
Nabava i prodaja rabljenog materijala i otpada
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Prijenos porezne obveze potrebno je primijeniti na isporuke između dva tuzemna porezna obveznika rabljenog materijala i onoga koji se ...

pip - 3.2017, str. 107
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Autor:

II Posebni porezi i trošarine Stjecanje statusa male nezavisne pivovare Korištenje motornog vozila registriranog u drugoj državi članici EU Uvećanje ...

rrif - 2.2017, str. 139
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2016. godinu u trgovačkoj djelatnosti
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

I ove ćemo se godine osvrnut na posebnosti kod sastavljanja godišnjeg obračuna za poduzetnike koji obavljaju trgovačku djelatnost One ...

Vijesti
Oslobođenje od plaćanja PDV-a za zdravstvene usluge
Utorak, 24.01.2017.

Ministarstvo financija Porezna uprava na svojim je internetskim stranicama objavilo mišljenje vezano za oslobođenje od plaćanja PDV a za ...

Mišljenja
Oslobođenje od plaćanja PDV-a za zdravstvene usluge
Četvrtak, 12.01.2017, 410-19/16-02/155

Davatelj: Porezna uprava

pip - 1.2017, str. 22
Primjena Zakona o strateškim robnim zalihama i njegovih kaznenih odredaba
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.

Zakon o strateškim robnim zalihama sadržava jedno kazneno djelo i četiri oblika prekršaja u vezi sa strateškim robnim zalihama ...

Vijesti
Prodaja proizvoda tijekom zimskog sezonskog sniženja
Četvrtak, 29.12.2016.

Od 27 prosinca 2016 godine u trgovinama je započelo zimsko sezonsko sniženje koje sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima i ...