Računovodstvo nabave i prodaje građevinskog zemljišta

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2022
Članak:
Računovodstvo nabave i prodaje građevinskog zemljišta
Stranica:
23.
Autor/i:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Računovodstveno praćenje nabave građevinskog zemljišta ovisi o namjeni njegova korištenja u poslovnoj imovini društva. Pri nabavi građevinskog zemljišta koje se klasificira kao dugotrajna imovina važno je utvrditi nabavlja li se to zemljište za buduću gradnju građevina u kojima će se obavljati redovna djelatnost društva ili se nabavlja, primjerice, za davanje u zakup ili zbog porasta kapitalne vrijednosti. Pri nabavi građevinskog zemljišta koje se klasificira kao kratkotrajna imovina važno je utvrditi je li riječ o redovnoj nabavi koja se klasificira kao i ostale zalihe za preprodaju ili su ispunjeni uvjeti za klasifikacijom kao imovine namijenjene prodaji.

  1. Uvod
  2. Nabava građevinskog zemljišta radi buduće gradnje građevine za obavljanje redovne djelatnosti
  3. Nabava građevinskog zemljišta radi dugoročnog porasta vrijednosti
  4. Nabava građevinskog zemljišta radi preprodaje u tijeku redovnog poslovanja
  5. Nabava građevinskog zemljišta za gradnju građevina za tržište
  6. Nabava građevinskog zemljišta koje se klasificira kao imovina namijenjena prodaji
  7. Isporuke građevinskog zemljišta s motrišta PDV-a
  8. Zaključak
Hashtags:
#HSFI6, #HSFI7, #MRS16, #MRS40, #Nekretnine, #ZakupPoljoprivrednogZemljišta, #Zemljišta