Obiteljska poljoprivredna gospodarstva - II. izmijenjeno izdanje

Klikni za kratki pregledNaslovnica knjige: Obiteljska poljoprivredna gospodarstva - II. izmijenjeno izdanje
Tiskano izdanje
36,23
E-izdanje
33,45
Računovodstvo, porezi, trgovina, usluge i fiskalizacija
Biblioteka:   Biblioteka računovodstvo
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   Zagreb, travanj 2022.
Broj stranica:   250
Jezik:   hrvatski
O knjizi   Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) su višeslojni oblik poduzetništva za koji postoje određena i opća porezno-računovodstvena pravila koja trebaju primjenjivati u svom poslovanju. RRiF prvi u Hrvatskoj objavljuje priručnik za praktičnu uporabu kojim obuhvaća pet osnovnih oblika ovog poduzetništva. Klasifikacija se temelji na poreznom statusu koji određuje visina prihoda, ako ga nisu odabrali već kod same registracije OPG-a. Taj status glede poreza može biti da nisu porezni obveznici, zatim da su "paušalisti", da vode poslovne knjige jer su obveznici PDV-a i poreza na dohodak, te da su kao fizičke osobe zbog visine prihoda obvezni voditi knjigovodstvo prema računovodstvenim standardima i obveznici su poreza na dobitak i PDV-a, a mogu pak biti registrirani kao trgovačko društvo.
Sadržaj:
I. Organizacijski oblici poslovanja u poljoprivrednoj djelatnosti 1
1. Osnovne odrednice poljoprivredne djelatnosti 1
2. Organizacijski oblici poslovanja u poljoprivrednoj djelatnosti 2
3. Obvezni upisnici u poljoprivredi 8
4. Obavljanje djelatnosti OPG-a 10
II. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja nisu porezni obveznici 13
1. Prodaja poljoprivrednih proizvoda putem otkupnog bloka ili računa 15
2. Evidencije koje mora osigurati OPG koji nije porezni obveznik 17
3. Socijalno osiguranje poljoprivrednika koji nisu porezni obveznici 20
III. Oporezivanje poljoprivrednih djelatnosti u sustavu poreza na dohodak 25
1. Paušalno oporezivanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava 25
2. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja vode poslovne knjige u sustavu poreza na dohodak 40
3. Primjer evidentiranja poslovnih promjena 57
4. Godišnja prijava poreza na dohodak poljoprivrednika koji vode poslovne knjige 61
IV. Oporezivanje poljoprivrednih djelatnosti u sustavu poreza na dobitak 63
1. Kada su obiteljska poljoprivredna gospodarstva obveznici poreza na dobitak 63
2. Primjena računovodstvenih standarda 65
3. Računovodstveno praćenje ulaganja u višegodišnje nasade 68
4. Računovodstveno praćenje ulaganja u osnovno stado 81
5. Računovodstveno praćenje ulaganja u jednogodišnje nasade 87
6. Računovodstveno praćenje ulaganja u jednogodišnju stočarsku proizvodnju 94
7. Evidentiranje državnih potpora 101
8. Obvezno osiguranje poljoprivrednika u sustavu poreza na dobitak 103
V. Poljoprivredni proizvodi i načini prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda 115
1. Poljoprivredni proizvodi 115
2. Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda u veleprodaji 117
3. Primjena Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom 120
4. Prijenos poljoprivrednih proizvoda u vlastite prodavaonice i prodaja na malo 125
5. Izdavanje računa i fiskalizacija 129
6. Popusti i odobrenja pri prodaji poljoprivrednih proizvoda 135
7. Uporaba vlastitih poljoprivrednih proizvoda za potrebe promidžbe i reprezentacije 138
8. Posebnosti kod skupljanja i prodaje ljekovitog i samoniklog bilja te šumskih plodova 140
9. Posebnosti kod prodaje drva u šumi 143
10. Označivanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 145
VI. Obavljanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivredom gospodarstvu 167
1. Uvjeti za obavljanje ugostiteljskih i turističkih usluga na OPG-u te način oporezivanja 167
2. Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka na OPG-u 173
3. Pružanje usluge smještaja na OPG-u 182
4. Pružatelji usluge smještaja na OPG-u – obveznici PDV-a 185
5. Plaćanje turističke pristojbe 187
6. Plaćanje članarine turističkim zajednicama 189
VII. Radni odnosi kod obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava 191
1. Sklapanje ugovora o radu sa zaposlenicima OPG-a 191
2. Otkaz ugovora o radu zaposlenicima OPG-a 198
3. Zapošljavanje osoba na privremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi – vaučeri 208
VIII. Prilozi 215
1. Detaljan pregled dopunskih djelatnosti koje se mogu obavljati na OPG-u 215
2. Popis zanimanja tradicijskih obrta i vještina 218