Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 1.2022, str. 23
Računovodstvo nabave i prodaje građevinskog zemljišta
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Računovodstveno praćenje nabave građevinskog zemljišta ovisi o namjeni njegova korištenja u poslovnoj imovini društva Pri nabavi građevinskog zemljišta koje se ...

rrif - 4.2021, str. 52
Računovodstvo ulaganja u nekretnine
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Nekretnine koje se nabavljaju od drugih osoba ili grade s ciljem ostvarivanja prihoda od najma i ili povećanja njihove kapitalne ...

rrif - 6.2010, str. 29
Promjene računovodstvenih politika pri ulaganjima u nekretnine
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.

Prema zahtjevima HSFI 7 odnosno MRS a 40 pri naknadnom vrednovanju ulaganja u nekretnine poduzetnici mogu odabrati primjenu modela fer ...

rrif - 9.2009, str. 17
Novosti u računovodstvenom sustavu – izmjena MSFI
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.

Proces globalizacije upućuje na potrebu kreiranja jedinstvenih računovodstvenih standarda i harmonizaciju financijskog izvještavanja kako bi investitori bez obzira na kojem ...

rrif - 5.2008, str. 28
Ulaganja u nekretnine
Autor: Tamara CIRKVENI, dip. oec.

Računovodstveno vrednovanje ulaganja u nekretnine koje se nabavljaju ili izgrađuju radi ostvarivanja prihoda od najma i ili povećanja njihove kapitalne ...

rrif - 8.2007, str. 83
Revidiranje mjerenja i objavljivanja fer vrijednosti (II. dio)
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.

U časopisu RRiF br 7 07 objavili smo prvi dio članka o reviziji utvrđivanja fer vrijednosti za dio imovine U ...