Računovodstvo ulaganja u nekretnine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2021
Članak:
Računovodstvo ulaganja u nekretnine
Stranica:
52.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Nekretnine koje se nabavljaju od drugih osoba ili grade s ciljem ostvarivanja prihoda od najma i/ili povećanja njihove kapitalne vrijednosti, evidentiraju se kao ulaganja u nekretnine. Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje nabave i naknadnog utvrđivanja vrijednosti navedenih nekretnina te daje primjere knjiženja nabave tih nekretnina i isporuka usluga zakupa odnosno najma tih nekretnina. Uz to, autorica obrazlaže i daje primjere knjiženja reklasifikacije nekretnina s drugih oblika ulaganja na ulaganja u nekretnine.

Hashtags:
#HSFI7, #MRS40, #Nekretnine