Računovodstvo zaliha materijala i robe za daljnju prodaju

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2023
Članak:
Računovodstvo zaliha materijala i robe za daljnju prodaju
Stranica:
45.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ
Sažetak:

Zalihe se evidentiraju kao i druga poslovna imovina prema nabavnim cijenama, a obračunavaju u troškove u skladu s MRS-om 2 – Zalihe odnosno HSFI 10 – Zalihe ovisno o tome koje standarde društvo primjenjuje. U ovom članku autor obrađuje pitanje evidencije nabavljenih zaliha, promjene vrijednosti zaliha i metode obračuna troškova zaliha u računovodstvu trgovačkih društava.

  1. Uvod
  2. Što obuhvaćaju zalihe prema standardima
  3. Vrijednost zaliha materijala
  4. Procjena vrijednosti zaliha na niže (neto utrživa vrijednost)
  5. Vrijednost trgovačke robe
  6. Metode obračuna troškova zaliha
  7. Zaključak
Hashtags:
#Materijal, #PromjenaVrijednostiZaliha, #Roba, #Zalihe