Posebnosti sastavljanja prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2021. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2021
Članak:
Posebnosti sastavljanja prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2021. godine
Stranica:
148.
Autor/i:
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Sažetak:

Prijava PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja razlikuje se od ostalih prijava PDV-a koje se podnose tijekom poslovne godine po tome što se u njoj iskazuju sva usklađenja i ispravci koji se odnose na tu kalendarsku godinu. Usklađenja i ispravci odnose se na provedbu ispravka pretporeza zbog ulaska ili izlaska iz sustava PDV-a, zbog prelaska na obavljanje djelatnosti oslobođene PDV-a te zbog promjene postotka za priznavanje pretporeza kod poreznih obveznika koji obavljaju oporezivu i oslobođenu djelatnost. 148

  1. Uvodne napomene
  2. Ispravak pretporeza na gospodarska dobra (dugotrajnu imovinu)
  3. Ispravak pretporeza na zalihe prilikom ulaska ili izlaska iz sustava PDV-a
  4. Usklađenja odbitka pretporeza zbog promjene postotka podjele pretporeza
  5. Ostale posebnosti vezane uz kraj poslovne godine
Hashtags:
#IspravakPretporeza, #ObrazacPDVZaProsinac, #PDV, #PodjelaPretporeza, #UsklađenjePDV