Posebnosti sastavljanja Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine – „dohodaši“ i „dobitaši“

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2019
Članak:
Posebnosti sastavljanja Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine – „dohodaši“ i „dobitaši“
Stranica:
158.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Osim uobičajenih pravila sastavljanja svakog PDV-obrasca, u prijavi PDV-a koju porezni obveznik podnosi za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine - 12. PDV-obrazac, treba provesti sva usklađenja i ispravke za tu kalendarsku godinu. To znači da osim obveze ispravka PDV-a pri izlasku / ulasku u sustav PDV-a (može se pročitati u zasebnom članku ovog broja RRiF-a), porezni obveznici koji dijele pretporez trebaju provesti usklađenje priznatog pretporeza tijekom 2019. godine te izračunati novi postotak priznavanja pretporeza za 2020. godinu. Za 2019. godinu to znači da Obrazac PDV za prosinac 2019. godine treba predati najkasnije do 20. siječnja 2020. godine u kojem treba provesti sve navedene radnje. Sve navedeno odnosi se na „dohodaše“ i „dobitaše“.

1. Uvod
2. Tko su obveznici sastavljanja obrasca pdv za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine – prosinac 2019. Godine
3. Koji računi ulaze u posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine
4. Podjela pretporeza u 2019. Godini iz ulaznih računa za porezne obveznike koji obavljaju oporezive i oslobođene isporuke
5. Na koga se odnosi obveza ispravka pretporeza kod gospodarskih dobara
6. Zaključivanje poreznih evidencija − knjige I-IR i U-RA – i povezanost s knjigovodstvenim računima
7. Utvrđivanje obveze PDV-a u posljednjem razdoblju oporezivanja kalendarske godine u računovodstvenim evidencijama – prema izdanim računima
8. Utvrđivanje obveze pdv-a u posljednjem razdoblju oporezivanja kalendarske godine – prema naplaćenim naknadama
9. Obrazac pdv za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine – prosinac 2019. Godine
10. Zaključak

Hashtags:
#IspravakPretporeza, #ObrazacPDVZaProsinac, #PDV, #PodjelaPretporeza, #Porezi, #UsklađenjePDV