Tko i kada treba ući u sustav PDV-a – obveze pri ulasku

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2020
Članak:
Tko i kada treba ući u sustav PDV-a – obveze pri ulasku
Stranica:
158.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Mali porezni obveznik treba ući u sustava PDV-a ako mu vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj ili tekućoj godini prelazi propisani prag od 300.000,00 kn. To znači da su mnogi mali porezni obveznici već ušli u sustav PDV-a tijekom 2020. godine jer su prešli propisani prag tijekom godine, a samo oni porezni obveznici koji su taj prag prešli u prosincu 2020. godine trebaju ući u sustav PDV-a od 1. siječnja 2021. godine.
      Pritom treba voditi računa koji prometi ulaze u prag isporuke i kada se, prelaskom praga, poduzetnici trebaju najkasnije prijaviti u sustava PDV-a. Jednako tako treba paziti po kojim ulaznim računima se i od kada može početi koristiti pretporez. Međutim, poduzetnici mogu ući u sustava PDV-a i dobrovoljno tijekom godine, neovisno o tome što nisu prešli propisani prag. Opširnije o obvezama ulaska poduzetnika u sustava PDV-a tijekom godine može se pročitati u nastavku članka, a o izlasku iz sustava PDV-a može se također pročitati u ovom broju časopisa RRiF – rubrika POREZI.

  1. Uvod
  2. Kada porezni obveznik treba ući u sustav PDV-a tijekom godine – obveze kod ulaska
  3. Pravo na priznavanje pretporeza nakon ulaska u sustav PDV-a za nabavljenu dugotrajnu imovinu i zalihe u prethodnim razdobljima oporezivanja
  4. Ulazak u sustav PDV-a (tijekom godine) „dohodaša“ koji vode poslovne knjige
  5. Posebnosti kod ulaska paušalista u sustav PDV-a tijekom godine
  6. Dobrovoljni ulazak u sustav PDV-a tijekom godine
Hashtags:
#IspravakPretporeza, #IspravciPDV, #PDV, #PDVIzlazak, #PDVUlazak, #Porezi