Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 11.2020, str. 43
Računovodstvo nabave i otpisa sitnog inventara
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U poslovnoj praksi poduzetnici se često susreću s problemom evidentiranja stvari i opreme manje vrijednosti pod zajedničkim nazivom sitan ...

rrif - 9.2019, str. 17
Računovodstvo građenja nekretnina za tržište
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U RRiF u br 8 19 pisali smo o računovodstvenom praćenju nabave nekretnina za daljnju prodaju prema zahtjevima računovodstvenih ...

rrif - 2.2012, str. 98
Posebnosti u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2011.
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Posebnosti u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2011 Potporama iz državnih sredstava pomažu se djelatnosti ...

rrif - 2.2012, str. 41
Posebnosti godišnjeg obračuna troškova proizvodnje za 2011.
Autor: Emica TRCOVIĆ, dipl. oec., prof. i ovl. rač.

U ovom se članku iznose temeljni računovodstveni postupci pri obračunu proizvodnje u tijeku posebno bitni za poduzetnike koji se bave ...

rrif - 2.2012, str. 33
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2011. u poljoprivrednoj djelatnosti
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

Priprema i provedba godišnjeg obračuna u poljoprivredi zahtijeva obavljanje uobičajenih radnji koje se s krajem godine obavljaju i u drugim ...

rrif - 2.2012, str. 23
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2011. u trgovačkoj djelatnosti
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Poduzetnici koji obavljaju trgovačku djelatnost sastavljaju godišnje financijske izvještaje sukladno uputama danim u našem časopisu br 1 12 te je ...

rrif - 6.2011, str. 110
MRS 28 – Ulaganja u povezana poduzeća i zajedničke pothvate – revizija standarda –
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

NOVOSTI IZ MEĐUNARODNOG RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE U travnju 2011 Odbor za međunarodne računovodstvene standarde IASB objavio je tekst budućeg međunarodnog ...

rrif - 2.2011, str. 210
Konsolidirani financijski izvještaji – MSFI 10
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

NOVOSTI IZ MEĐUNARODNOG RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE Dana 7 siječnja 2011 IASB je objavio tekst standarda MSFI 10 Konsolidacija u obliku ...

rrif - 2.2011, str. 113
Posebnost u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2010.
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Komunalna društva dio svojih troškova pokrivaju iz dodijeljenih im potpora Potporama iz državnih sredstava pomažu se djelatnosti koje su od ...

rrif - 2.2011, str. 56
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2010.
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.

Poljoprivredna djelatnost predstavlja poseban oblik djelatnosti koji obuhvaća proizvodnju biološke imovine i poljoprivrednih proizvoda za potrebe poduzetnika i za tržište ...

rrif - 2.2011, str. 50
Posebnosti godišnjeg obračuna troškova u proizvodnji
Autor: Emica TRCOVIĆ, dipl. oec., prof. i ovl. rač.

Svrha ovog članka je upozoriti na važnost utvrđivanja i obračunavanja zaliha kako propisuju MRS 2 i HSFI 10 i računovodstvene ...

rrif - 2.2011, str. 40
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2010. u trgovačkoj djelatnosti
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Trgovačka djelatnost središnja je tema ovog članka a svrha mu je ukazati na određene poslovne događaje u vezi s obavljanjem ...

rrif - 8.2010, str. 16
Računovodstveno praćenje potpora kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.

Računovodstveno praćenje potpora kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi U članku autorica obrazlaže računovodstveno praćenje potpora kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi koje čine ...

rrif - 5.2010, str. 15
Računovodstvo zaliha materijala
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Zalihe materijala evidentiraju se i obračunavaju u troškove u skladu s MRS om 2 Zalihe za velika trgovačka društva i ...

rrif - 2.2010, str. 81
Godišnji obračun u komunalnim društvima i drugim korisnicima državnih potpora
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Državne potpore pojavljuju se u različitim oblicima ali uvijek imaju isti cilj pomoći društvu da nabavi sredstva dugotrajne imovine ili ...

rrif - 2.2010, str. 54
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivredi za 2009.
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec. i ovl. rev.

Godišnji obračun u poljoprivredi uglavnom je jednak onome za druge djelatnosti ali zbog toga što se u poljoprivrednoj proizvodnji odvijaju ...

rrif - 2.2010, str. 24
Godišnji obračun troškova u proizvodnoj djelatnosti
Autor: Emica TRCOVIĆ, dipl. oec., prof. i ovl. rač.

Računovodstvenim standardima MRS om 2 i HSFI 10 propisan je postupak za utvrđivanje priznavanje obračunavanje i evidentiranje zaliha Godišnji obračun ...

rrif - 2.2010, str. 15
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2009. u trgovačkoj djelatnosti
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

U ovom članku osvrnut ćemo se na neke od specifičnih poslovnih događaja u trgovačkoj djelatnosti kako bi se u poslovnim ...

rrif - 9.2009, str. 17
Novosti u računovodstvenom sustavu – izmjena MSFI
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.

Proces globalizacije upućuje na potrebu kreiranja jedinstvenih računovodstvenih standarda i harmonizaciju financijskog izvještavanja kako bi investitori bez obzira na kojem ...

rrif - 6.2009, str. 71
Rasprava o MSFI za mala i srednje velika društva; Globalna financijska kriza
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

NOVOSTI IZ MEĐUNARODNOG RAČUNOVODSTVA I REVIZIJEIz odbora za MRS oveNa svojoj redovitoj mjesečnoj sjednici održanoj od 22 do 24 travnja ...

rrif - 2.2009, str. 90
Godišnji obračun u komunalnim i drugim društvima koja primaju “državne potpore”
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.

Od početka 2008 u primjeni je novi računovodstveni sustav Zakon o računovodstvu Nar nov br 109 07 uveo je u ...

rrif - 2.2009, str. 81
Godišnji obračun u poljoprivrednoj djelatnosti za 2008.
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec.

Autor u ovome članku obrazlaže osobitosti računovodstvenog praćenja poljoprivredne djelatnosti Budući da se u poljoprivrednoj djelatnosti odvijaju biološke aktivnosti što ...

rrif - 2.2009, str. 36
Godišnji obračun u proizvodnoj djelatnosti
Autor: Emica TRCOVIĆ, dipl. oec., prof. i ovl. rač.

Pri sastavljanju obračuna proizvodnje treba se pridržavati odredaba Zakona o računovodstvu Nar nov br 109 07 Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja ...

rrif - 2.2009, str. 15
Godišnji obračun za 2008. u trgovačkoj djelatnosti
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

U ovom članku osvrnut ćemo se na neke od specifičnih poslovnih događaja u trgovačkoj djelatnosti kako bi se u poslovnim ...

rrif - 2.2008, str. 169
Novosti iz Odbora za MRS-ove – financijsko izvješćivanje i najmovi
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

rrif - 2.2008, str. 129
Osobitosti financijskih izvješća u poljoprivredi za godinu 2007.
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC

Poljoprivredna djelatnost ima brojne osobitosti koje ju razlikuju od nekih drugih djelatnosti kako po tehnologiji rada tako i po metodama ...

rrif - 2.2008, str. 66
Posebnosti obračuna u proizvodnoj djelatnosti s rasporedom troškova prema zahtjevima MRS-a 2
Autor: Emica TRCOVIĆ, dipl. oec., prof. i ovl. rač.

Da bi se ispravno sastavio obračun proizvodnje treba se pridržavati odredaba Zakona o računovodstvu Nar nov br 146 05 i ...

rrif - 2.2008, str. 58
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2007. u trgovačkoj djelatnosti
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Uvod Vrednovanje zalihe trgovačke robe Predujmovi za robu U zalihe robe na dan 31 12 2007 treba uključiti i robu ...

rrif - 11.2007, str. 81
Rasprave u Odboru za međunarodne računovodstvene standarde
Autor:

Na redovitoj sjednici održanoj od 6 i 7 rujna 2007 Odbor za tumačenje IFRS a raspravljao je o MRS u ...

rrif - 9.2007, str. 76
Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Na svojoj redovitoj sjednici održanoj od 17 do 20 srpnja 2007 Odbor je raspravljao o obvezama po mirovinama Okviru standarda ...

rrif - 9.2007, str. 48
Objavljivanje povezanih stranaka prema zahtjevima MRS-a 24
Autor: Prof. dr. sc. Ivica PERVAN

U članku se obrađuju gospodarske odrednice povezanih stranka Tim pitanjima u računovodstvenom pogledu bavi se MRS 24 koji ima određene ...

rrif - 8.2007, str. 89
Vijesti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Na redovitoj sjednici održanoj od 19 do 22 lipnja 2007 Odbor je raspravljao o poslovnim kombinacijama najmovima prezentiranju financijskih izvješća ...

rrif - 3.2007, str. 68
Računovodstveno evidentiranje gotovih proizvoda
Autor: Emica TRCOVIĆ, dipl. oec. i prof.

U društvima proizvodne djelatnosti pridaje se posebna pozornost računovodstvenom evidentiranju gotovih proizvoda na zalihi U tu svrhu je potrebno ustrojiti ...