Objavljivanje povezanih stranaka prema zahtjevima MRS-a 24

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2007
Članak:
Objavljivanje povezanih stranaka prema zahtjevima MRS-a 24
Stranica:
48.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Ivica PERVAN
Sažetak:
U članku se obrađuju gospodarske odrednice povezanih stranka. Tim pitanjima u računovodstvenom pogledu bavi se MRS 24, koji ima određene zahtjeve za objavljivanje nekih elemenata transakcija. MRS 24, ni nerevidirani ni revidirani, ne utvrđuje vrijednosti nego samo zahtijeva objavljivanje odnosa s povezanim strankama. Autor opisuje nekoliko praktičnih situacija koje se mogu pojaviti s povezanim strankama i njihovo objavljivanje. Objavljivanje takvih informacija obično se prakticira u bilješkama koje su sastavni dio kompleta financijskih izvješća. Objavljivanje takvih podataka smatra se bitnim zbog mogućnosti da bilanca ili račun dobitka i gubitka mogu sadržavati stavke koje su rezultat odnosa s povezanim strankama, bilo da se odnose na završene transakcije ili na neke otvorene stavke.
  1. Odnosi s povezanim strankama - potencijalni problem korporativnog upravljanja
  2. Glavni zahtjevi MRS-a 24
  3. Primjeri praktične primjene MRS-a 24
  4. Zaključna razmatranja
Hashtags:
#Računovodstvo