Posebnosti obračuna u proizvodnoj djelatnosti s rasporedom troškova prema zahtjevima MRS-a 2

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2008
Članak:
Posebnosti obračuna u proizvodnoj djelatnosti s rasporedom troškova prema zahtjevima MRS-a 2
Stranica:
66.
Autor/i:
Autor: Emica TRCOVIĆ, dipl. oec., prof. i ovl. rač.
Sažetak:
Da bi se ispravno sastavio obračun proizvodnje treba se pridržavati odredaba Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 146/05.) i Međunarodnih računovodstvenih standarda, osobito MRS-a 2 – Zalihe (Nar. nov., br. 47/95.) odnosno revidiranog MRS-a 2 – Zalihe (Nar. nov., br. 140/ 06.), Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja za velike poduzetnike i sve druge koji ga primjenjuju. Također ćemo skrenuti pozornost na specifične obračune za proizvodnju i poslovne promjene vezane za te obračune kako bi se ispravno izradili godišnji obračuni i izbjegle moguće greške.
  1. Problematika zaliha sirovina, materijala, dijelova i sklopova u proizvodnji
  2. Uvod u troškovno računovodstvo
  3. Sastavljanje obračuna pogona
  4. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoProizvodnje