Posebnosti godišnjeg obračuna za 2007. u trgovačkoj djelatnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2008
Članak:
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2007. u trgovačkoj djelatnosti
Stranica:
58.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
  1. Uvod
  2. Vrednovanje zalihe trgovačke robe
  3. Predujmovi za robu
  4. U zalihe robe na dan 31. 12. 2007. treba uključiti i robu na putu
  5. Vrijednosno usklađenje zaliha trgovačke robe
  6. Naknadno odobreni popusti kupcima
  7. Zaključivanje knjige popisa u trgovini na malo
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoTrgovine