MRS 28 – Ulaganja u povezana poduzeća i zajedničke pothvate – revizija standarda –

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2011
Članak:
MRS 28 – Ulaganja u povezana poduzeća i zajedničke pothvate – revizija standarda –
Stranica:
110.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Sažetak:
  • NOVOSTI IZ MEĐUNARODNOG RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE 

U travnju 2011. Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) objavio je tekst budućeg međunarodnog standarda MSFI 11 – Ulaganja u povezana poduzeća i zajedničke pothvate, kojim će se zamijeniti postojeći MRS 28, istog naziva, a predviđeno je da će se tekst novog standarda objaviti do kraja svibnja 2011. Ovim se standardom određuje računovodstvo ulaganja u povezana poduzeća i postavljaju zahtjevi za primjenu metode udjela u knjiženju ulaganja u povezana poduzeća i zajedničke pothvate. Standard će se primjenjivati od 1. siječnja 2013., a dopušta se i ranija primjena.

1. Osnovne odrednice standarda
2. Metoda udjela
3. Izuzeća u primjeni metode udjela
4. Značajan utjecaj
5. Klasifikacija imovine kao imovine namijenjene prodaji
6. Prestanak primjene metode udjela
7. Promjene vlasničkog udjela

Hashtags:
#Računovodstvo