Godišnji obračun troškova u proizvodnoj djelatnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2010
Članak:
Godišnji obračun troškova u proizvodnoj djelatnosti
Stranica:
24.
Autor/i:
Autor: Emica TRCOVIĆ, dipl. oec., prof. i ovl. rač.
Sažetak:

Računovodstvenim standardima (MRS-om 2 i HSFI 10) propisan je postupak za utvrđivanje (priznavanje), obračunavanje i evidentiranje zaliha. Godišnji obračun troškova u proizvodnoj djelatnosti treba obuhvatiti sve troškove koji su nastali u formiranju zaliha, nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i gotovih proizvoda, a priznaju se kao kratkotrajna imovina u procesu poslovanja do trenutka prodaje.

1. Podloga za obračun proizvodnje

2. Priznavanje i mjerenje troškova proizvodnje

3. Raspored troškova prema zahtjevima MRS-a 2 i HSFI 10

4. Obračun cijene proizvodnje gotovih proizvoda

5. Umjesto zaključka

Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoProizvodnje