Računovodstvo kapitalizacije troškova posudbe

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2021
Članak:
Računovodstvo kapitalizacije troškova posudbe
Stranica:
47.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Troškovi posudbe obuhvaćaju troškove kamata i druge troškove koji nastaju kod poduzetnika u vezi s posudbom izvora imovine. Autorica u članku definira računovodstveno praćenje navedenih troškova u skladu sa zahtjevima HSFI-ja 16 i MRS-a 23 i daje primjere knjiženja navedenih troškova. Budući da se navedeni troškovi mogu kapitalizirati odnosno uključivati u vrijednost kvalificirane imovine ako su ispunjeni propisani uvjeti, autorica također obrazlaže sve uvjete koji trebaju biti ispunjeni za kapitalizaciju troškova posudbe.

  1. Definiranje troškova posudbe
  2. Uvjeti za kapitalizaciju troškova posudbe
  3. Početak, privremeni prekid i prestanak kapitalizacije troškova posudbe
  4. Primjeri računovodstvenog praćenja kapitalizacije troškova posudbe
  5. Primjeri računovodstvenog praćenja troškova posudbe koji se ne kapitaliziraju
  6. Zaključak
Hashtags:
#HSFI16, #Kamate, #Kapitalizacija, #MRS23, #TroškoviKamata