Konsolidirani financijski izvještaji – MSFI 10

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2011
Članak:
Konsolidirani financijski izvještaji – MSFI 10
Stranica:
210.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Sažetak:
  • NOVOSTI IZ MEĐUNARODNOG RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE 

Dana 7. siječnja 2011. IASB je objavio tekst standarda MSFI 10 – Konsolidacija, u obliku prijedloga stručnog tijela, koji će zamijeniti postojeći standard MRS 27 – Konsolidirani i pojedinačni financijski izvještaji i SIC 12 – Konsolidacija – Poduzeća posebne namjene. Projekt je usmjeren na: - reviziju definicije kontrole i odgovarajućih uputa o njihovoj primjeni, tako da se jedinstveni model kontrole može primijeniti na sva poduzeća; - odgovarajuće objave o konsolidiranim i nekonsolidiranim poduzećima koje treba objaviti u standardiziranim posebnim sveobuhvatnim izvještajima o uključenosti u druga poduzeća.

1. Uvod
2. Osnovne odredbe predstojećeg standarda MSFI 10 – Konsolidirani financijski izvještaji

Hashtags:
#Računovodstvo