Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2020
Članak:
Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca
Stranica:
37.
Autor/i:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Približavajući se kraju ove bremenite poslovne godine u kojoj mnogi poduzetnici imaju velike teškoće u održavanju likvidnosti i naplati potraživanja, korisno je na vrijeme podsjetiti na uvjete pod kojima je moguće provesti vrijednosna usklađenja i otpise pojedinih nenaplativih potraživanja od kupaca. To treba učiniti prvenstveno s motrišta poreza na dobitak kako bi se utvrdilo je li riječ o porezno priznatom ili nepriznatom trošku, ali jednako tako treba razmotriti i računovodstveno postupanje s tim u vezi. Više o tome u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Priznavanje i mjerenje potraživanja od kupaca s motrišta računovodstvenih standarda
  3. Rokovi ispunjenja novčane obveze
  4. Vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca s poreznog i računovodstvenog motrišta
  5. Otpis potraživanja od kupaca
  6. Zaključna napomena
Hashtags:
#OtpisPotraživanja, #PoreznoNepriznatiTroškovi, #Računovodstvo, #VrijednosnaUsklađenja