Računovodstvo otpisa i usklađenja obveza

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2020
Članak:
Računovodstvo otpisa i usklađenja obveza
Stranica:
57.
Autor/i:
Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Sažetak:

      U svrhu fer i istinitog prezentiranja financijskog položaja i financijske uspješnosti, poduzetnici trebaju barem jednom godišnje popisati imovinu i obveze. Obveze treba iskazati kao obveze za koje se očekuje plaćanje u budućnosti. To se odnosi i na javna davanja, a kod njih je ova godina posebna zbog mjere oslobođenja od obveze doprinosa za sufinancirane neto-plaće i mjere oslobođenja od podmirivanja poreznih obveza na temelju kojih su smanjene porezne obveze.
      U ovome članku autor objašnjava kada se obveze moraju prestati iskazivati (otpisati), kako treba u poslovnim knjigama evidentirati otpis i usklađenja javnih davanja zbog mjera oslobođenja te koji je porezni položaj otpisa pojedinih obveza.

  1. Računovodstveno praćenje obveza
  2. Razlozi prestanka iskazivanja obveza
  3. Otpis i usklađenje javnih davanja
  4. Porezno motrište otpisa
  5. Zaključak
Hashtags:
#CovidPotpore, #GodišnjiPopis, #Inventura, #Otpisi, #OtpisObveza, #Računovodstvo