Popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika za 2019. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2019
Članak:
Popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika za 2019. godinu
Stranica:
69.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

      Popis (inventura) koju poduzetnik  treba obaviti najmanje krajem poslovne godine je zakonska obveza. S motrišta poduzetnika odnosno uprave društva, popis je vrlo bitan u ispunjenju temeljnog zahtjeva u financijskom izvješćivanju, a to je "istiniti" i pošten (objektivan) financijski položaj. Ako taj zahtjev nije ispunjen, odnosno ako nisu provjerene sve stavke imovine i obveza, teško će se netko moći pouzdati u takve financijske izvještaje. U članku se opisuju postupci i daju organizacijska rješenja u svrhu ispunjenja zakonske obveze popisa imovine i obveza (dugovanja).

1. Zakonska obveza godišnjeg popisa
2. Organizacija godišnjeg popisa
3. Izvanredni popis
4. Uslužni popis
5. Kontinuirani popis
6. Provedba popisa
7. Izvješće o obavljenom godišnjem popisu
8. Odlučivanje o popisnim razlikama
9. Tehnološki manjkovi
10. Umjesto zaključka

Hashtags:
#GodišnjiPopis, #Inventura, #PopisneRazlike, #Računovodstvo