Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 12.2021, str. 96
Računovodstveno i porezno postupanje s popisnim razlikama
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Nakon provedenog popisa i utvrđenih popisnih razlika provodi se njihovo knjiženje koje se temelji na odluci uprave društva Odluka uprave ...

rrif - 12.2021, str. 88
Godišnji popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika za 2021. godinu
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Poduzetnici barem jednom godišnje s krajem poslovne godine moraju provesti popis imovine i obveza Tijekom popisa provjeravaju se količinska i ...

Vijesti
Godišnji popis (inventura)
Utorak, 30.11.2021.

Poduzetnici su obvezni barem jednom godišnje s krajem poslovne godine provesti popis imovine i obveza inventuru i knjigovodstveno stanje uskladiti ...

rrif - 12.2020, str. 75
Računovodstveno i porezno postupanje s popisnim razlikama
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Cilj provedbe godišnjeg popisa imovine i obveza je uskladiti stvarno stanje sa stanjem u knjigama Kao rezultat provedbe popisa ...

Nepr - 12.2019, str. 22
Popis imovine i obveza u sustavu neprofitnog računovodstva
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Prije sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja s ciljem usklade knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem neprofitne organizacije provode popis imovine i obveza ...

rrif - 12.2019, str. 94
Odluke o dopustivim manjkovima u trgovini i ugostiteljstvu

Nastavno na problematiku godišnjeg popisa i inventurnih razlika manjkova daju se dvije odluke koje je donijela Hrvatska gospodarska komora ...

rrif - 12.2019, str. 91
Troškovi na temelju prouzročenih manjkova – kako ih naknaditi
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku razmatra kako naknaditi manjak koji je poslodavcu prouzročen djelovanjem njegova radnika odnosno pretrpljene štete ili ...

rrif - 12.2019, str. 80
Računovodstveno i porezno postupanje s popisnim razlikama
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Popisne razlike utvrđene popisom imovine i obveza trebaju se pravilno proknjižiti u glavnoj knjizi no prije toga je potrebno ...

rrif - 12.2019, str. 69
Popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika za 2019. godinu
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Popis inventura koju poduzetnik treba obaviti najmanje krajem poslovne godine je zakonska obveza S motrišta poduzetnika odnosno uprave društva ...

Pror - 12.2019, str. 5
Godišnji popis za 2019. godinu u proračunskom sustavu
Autori: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U sustavu računovodstva koji primjenjuju proračunske osobe poseban položaj imaju odredbe propisa kojima se uređuje popis imovine i obveza ...