Računovodstveno i porezno postupanje s popisnim razlikama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2019
Članak:
Računovodstveno i porezno postupanje s popisnim razlikama
Stranica:
80.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Popisne razlike utvrđene popisom imovine i obveza trebaju se pravilno proknjižiti u glavnoj knjizi no prije toga je potrebno odrediti njihov porezni položaj. Kalo, rastep, kvar i lom te tehnološki manjak koji nastaju zbog karakteristika imovine i procesa proizvodnje, a nalaze se u okviru količine prema odluci HGK-a, s motrišta poreza na dobitak smatraju se porezno priznatim manjkom na koji se ne obračunava PDV. No manjak iznad propisanih svota porezno je nepriznat i podliježe oporezivanju PDV-om. Kod obračuna manjka na teret odgovorne osobe razlikuje se manjak koji će nadoknaditi odgovorna osoba (smatra se prodajom) od manjka koji se obračunava kao plaća u naravi, pri čemu je osnovica za obračun PDV-a nabavna vrijednost, a obračunana svota dodaje se na prodajnu vrijednost. Višak utvrđen popisom evidentira se kao prihod bez obračuna PDV-a jer ne dolazi do isporuke.

1. Uvod
2. Nastanak i vrste popisnih razlika
3. Primjena odluka hgk-a i internih akata poduzetnika
4. Porezni položaj popisnih razlika
5. Računovodstveno praćenje popisnih razlika
6. Zaključak

Hashtags:
#Manjak, #PopisneRazlike, #Računovodstvo, #Višak