Troškovi na temelju prouzročenih manjkova – kako ih naknaditi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2019
Članak:
Troškovi na temelju prouzročenih manjkova – kako ih naknaditi
Stranica:
91.
Autor/i:
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

      Autor u ovome članku razmatra kako naknaditi manjak koji je poslodavcu prouzročen  djelovanjem njegova radnika, odnosno pretrpljene štete ili nastalog gubitaka na radu li u vezi s radom. Zapravo, kad radnik svojim (ne)djelovanjem na radu ili u vezi s radom prouzroči štetu poslodavcu ili učini manjak ili sl. tada se naravno pojavljuje pitanje kako to naplatiti od radnika.

1. Uvod
2. Namirenje manjka putem kompenzacije (naknade) plaće
3. Vrijeme provedbe predmetne kompenzacije, njezina forma i odstupanje od te forme
4. Ostali načini namirenja manjka

Hashtags:
#NaknadaŠtete, #PopisneRazlike, #Pravo, #Računovodstvo, #RadnoPravo, #ZakonORadu, #ZOO