Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 4.2024, str. 20
Učinci novele Zakona o radu nakon prve godine primjene
Autor: Josipa KLIŠANIN , dipl. iur.

Na zanimljiv i transparentan način autorica u ovome članku razmatra učinke zadnjih iznimno velikih i značajnih izmjena i dopuna Zakona ...

rrif - 3.2024, str. 198
Što poslodavac treba učiniti nakon primitka otkaza radnika
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Prilikom otkazivanja ugovora o radu jasno su propisana prava i obveze poslodavca i radnika U posljednjih nekoliko godina zbog različitih ...

pip - 1.2024, str. 30
Najčešće dvojbe kod otkaza ugovora o radu
Autor: Josipa KLIŠANIN , dipl. iur.

Na zanimljiv i transparentan način autorica razmatra najčešće dvojbe vezane za institut otkaza ugovora o radu U tom kontekstu imajući ...

rrif - 11.2023, str. 168
Opomena (upozorenje) pred otkaz
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Zakonom o radu propisano je da je poslodavac u slučaju kršenja obveza iz radnog odnosa obvezan radnika pisano upozoriti na ...

rrif - 10.2023, str. 190
Probni rad prema izmjenama Zakona o radu
Autori: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Nikolina REMUS

Prilikom zasnivanja radnog odnosa sklapanjem ugovora o radu radnik i poslodavac mogu ugovoriti probni rad čije ugovaranje može biti od ...

pip - 10.2023, str. 7
Rad kućnih pomoćnica – neka radnopravna i porezno-doprinosna pitanja
Autori: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Kućne pomoćnice imaju status radnika kao što ga imaju i radnici zaposleni kod pravnih osoba ili obrtnika Koje su obveze ...

pip - 10.2023, str. 3
Probni rad prema noveli Zakona o radu
Autor: Josipa KLIŠANIN , dipl. iur.

Autorica u ovome članku na zanimljiv način razmatra aktualan i važan institut probnog rada s osobitim naglaskom na novosti koje ...

Mišljenja
Upit vezano uz primjenu članka 84. Zakona o radu
Ponedjeljak, 03.07.2023, 110-01/23-01/159

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

pip - 7.2023, str. 30
Odluka Ustavnog suda o ukidanju odredaba Zakona o radu (kritički osvrt)
Autor: Josipa KLIŠANIN , dipl. iur.

Autorica u ovome članku na zanimljiv i transparentan način razmatra iznimno aktualnu Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske kojom su ukinute ...

Snimka webinara
Rad nedjeljom - zakonske novosti i ograničenja, trajanje 135 min
Petak, 16.06.2023.

Autori:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

rrif - 6.2023, str. 156
Aktualna pitanja korištenja godišnjeg odmora
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Autorica u ovome članku razmatra pitanja koja se učestalo pojavljuju u aktualnoj praksi a odnose se na korištenje godišnjeg odmora ...

pip - 6.2023, str. 7
Poticanje duljeg ostanka na tržištu rada starijih osoba
Autor: Josipa KLIŠANIN , dipl. iur.

Autorica u ovome članku na zanimljiv i jezgrovit način razmatra aktualna i bitna pitanja rada umirovljenika glede mogućnosti da oni ...

pip - 5.2023, str. 51
Ograničenje rada nedjeljom i radno vrijeme od 1. srpnja 2023. godine
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Zadnjim izmjenama Zakona o trgovini na nov se način uređuje rad nedjeljom tako da će trgovine moći raditi 16 nedjelja ...

pip - 5.2023, str. 33
Otpremnina u svjetlu novoga zakonskog uređenja
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Autorica u ovome članku na zanimljiv i transparentan način razmatra slučajeve u kojima prilikom prestanka ugovora o radu radnik ima ...

Mišljenja
Upit vezan uz poslovni model
Utorak, 21.03.2023, 110-01/23-01/82

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

pip - 3.2023, str. 29
Aktualnosti kod plaće u svjetlu novoga zakonskog uređenja
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Plaća u smislu Zakona o radu predstavlja primitak radnika koji poslodavac isplaćuje radniku za obavljeni rad u određenom mjesecu Propisima ...

pip - 2.2023, str. 24
Hibridni model rada
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Rad na daljinu fenomen je u svijetu rada koji je tijekom posljednje tri godine uzeo velikog maha zbog propisa o ...

pip - 2.2023, str. 19
Ugovori o radu na određeno vrijeme nakon 1. siječnja 2023. godine
Autor: Josipa KLIŠANIN , dipl. iur.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu usvojen je na sjednici Hrvatskog sabora 16 prosinca 2022 i stupio na ...

Snimka webinara
Izmjene u radnim odnosima, trajanje 325 min
Petak, 27.01.2023.

Autori:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Hana VELAJ, mag. iur.
mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

rrif - 1.2023, str. 39
Plaća prema Zakonu o radu
Autor: Dražen OPALIĆ , mag. oec.

U skladu s odredbama Zakonu o radu Nar nov br 93 14 151 22 odnosno od zadnjih izmjena i dopuna ...

Snimka webinara
Primjena novosti iz Zakona o radu u praksi, trajanje 295 min
Srijeda, 14.12.2022.

Autori:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Hana VELAJ, mag. iur.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Snimka webinara
Nadolazeće izmjene Zakona o radu, trajanje 310 min
Četvrtak, 17.11.2022.

Autori:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Hana VELAJ, mag. iur.
mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

rrif - 8.2022, str. 146
Aktualna pitanja neplaćenog dopusta
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Neplaćeni dopust kao pravo radnika iz radnog odnosa odobrava se i koristi na način i u slučajevima utvrđenim zakonom i ...

Vijesti
Velike izmjene Zakona o radu
Petak, 22.07.2022.

Dugo najavljivani prijedlog izmjena i dopuna Zakona o radu je objavljen na e Savjetovanju i pušten u javnu raspravu koja ...

rrif - 11.2021, str. 173
Aktualna pitanja plaćenog dopusta
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Plaćeni dopust kao pravo radnika iz radnog odnosa odobrava se i koristi na način i u slučajevima utvrđenim Zakonom o ...

rrif - 7.2021, str. 170
Model radnih mjesta hot-desking – novi ustroj u organizaciji rada
Autor: Ivan VIDAS , struč. spec. oec.

U ovom se članku obrađuju novi trendovi i izazovi prilikom ustroja i organizacije mjesta za rad prema modelu hot deskinga ...

pip - 11.2020, str. 85
Prestanak ugovora o radu prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u članku skreće pozornost na zakonske uvjete koji dovode do prestanka ugovora o radu u okviru specijalnog propisa lex ...

rrif - 10.2020, str. 164
Razlozi za otkaz u sudskoj praksi – I. dio
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Goran TOPIĆ, mag. iur.

Pitanja vezana uz prestanak radnog odnosa uvijek su aktualna i važna te vrlo uobičajena u svakodnevnoj radnopravnoj praksi Upravo ...

pip - 10.2020, str. 84
Plaćeni dopust
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

Autor se u članku bavi institutom plaćenog dopusta radnika Taj institut samim Zakonom o radu nije podrobno uređen odnosno ostavljene ...

pip - 9.2020, str. 10
Što bi trebalo izmijeniti / dopuniti nadolazećim novelama Zakona o radu
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori se u ovome članku bave problematikom regulative aktualnog Zakona o radu i de lege ferenda Naime prema najavama u ...

pip - 6.2020, str. 92
Pravo na isključivanje u radnom pravu
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Pravo na isključivanje jest pravo radnika da ne komunicira s poslodavcem izvan radnog vremena i radnog mjesta uporabom informacijskih i ...

rrif - 5.2020, str. 207
Praktični primjeri redovitog otkaza ugovora o radu
Autori: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Hana VELAJ, mag. iur.

Redoviti otkaz ugovora o radu kao jedan od načina prestanka ugovora o radu koji se upućuje po redovitom tijeku ...

pip - 4.2020, str. 71
Posljedice više sile (epidemije) u obveznom, radnom, parničnom, procesnom i ovršnom pravu
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.

Epidemija pandemija bolesti koju je u svijetu pa i u nas izazvao do sada nepoznati koronavirus COVID 19 je viša ...

rrif - 4.2020, str. 30
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Posljednjih mjeseci na globalnoj je razini prisutna pandemija pod nazivom Coronavirus COVID 19 Osim zdravstvenih i s time povezanih ...

pip - 3.2020, str. 43
Dopunski rad
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

Autor u članku obrađuje institut dopunskog rada koji je s trenutačno važećom verzijom Zakona o radu uveden u hrvatski radnopravni ...

rrif - 12.2019, str. 279
Do 1. siječnja je rok za donošenje Pravilnika o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (zviždača)
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

S obzirom na to da je poslodavac koji zapošljava najmanje pedeset osoba do 1 siječnja 2020 godine obvezan donijeti ...

rrif - 12.2019, str. 91
Troškovi na temelju prouzročenih manjkova – kako ih naknaditi
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku razmatra kako naknaditi manjak koji je poslodavcu prouzročen djelovanjem njegova radnika odnosno pretrpljene štete ili ...

rrif - 8.2019, str. 155
Otkaz za vrijeme probnog rada
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Otkaz ugovora o radu za vrijeme probnoga rada ubraja se u redoviti otkaz S obzirom na njegovu učestalost u ...