Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 8.2022, str. 146
Aktualna pitanja neplaćenog dopusta
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Neplaćeni dopust kao pravo radnika iz radnog odnosa odobrava se i koristi na način i u slučajevima utvrđenim zakonom i ...

Vijesti
Velike izmjene Zakona o radu
Petak, 22.07.2022.

Dugo najavljivani prijedlog izmjena i dopuna Zakona o radu je objavljen na e Savjetovanju i pušten u javnu raspravu koja ...

rrif - 11.2021, str. 173
Aktualna pitanja plaćenog dopusta
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Plaćeni dopust kao pravo radnika iz radnog odnosa odobrava se i koristi na način i u slučajevima utvrđenim Zakonom o ...

rrif - 7.2021, str. 170
Model radnih mjesta hot-desking – novi ustroj u organizaciji rada
Autor: Ivan VIDAS , struč. spec. oec.

U ovom se članku obrađuju novi trendovi i izazovi prilikom ustroja i organizacije mjesta za rad prema modelu hot deskinga ...

pip - 11.2020, str. 85
Prestanak ugovora o radu prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u članku skreće pozornost na zakonske uvjete koji dovode do prestanka ugovora o radu u okviru specijalnog propisa lex ...

rrif - 10.2020, str. 164
Razlozi za otkaz u sudskoj praksi – I. dio
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Goran TOPIĆ, mag. iur.

Pitanja vezana uz prestanak radnog odnosa uvijek su aktualna i važna te vrlo uobičajena u svakodnevnoj radnopravnoj praksi Upravo ...

pip - 10.2020, str. 84
Plaćeni dopust
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

Autor se u članku bavi institutom plaćenog dopusta radnika Taj institut samim Zakonom o radu nije podrobno uređen odnosno ostavljene ...

pip - 9.2020, str. 10
Što bi trebalo izmijeniti / dopuniti nadolazećim novelama Zakona o radu
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori se u ovome članku bave problematikom regulative aktualnog Zakona o radu i de lege ferenda Naime prema najavama u ...

pip - 6.2020, str. 92
Pravo na isključivanje u radnom pravu
Autor: Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Pravo na isključivanje jest pravo radnika da ne komunicira s poslodavcem izvan radnog vremena i radnog mjesta uporabom informacijskih i ...

rrif - 5.2020, str. 207
Praktični primjeri redovitog otkaza ugovora o radu
Autori: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Hana VELAJ, mag. iur.

Redoviti otkaz ugovora o radu kao jedan od načina prestanka ugovora o radu koji se upućuje po redovitom tijeku ...

pip - 4.2020, str. 71
Posljedice više sile (epidemije) u obveznom, radnom, parničnom, procesnom i ovršnom pravu
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.

Epidemija pandemija bolesti koju je u svijetu pa i u nas izazvao do sada nepoznati koronavirus COVID 19 je viša ...

rrif - 4.2020, str. 30
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Posljednjih mjeseci na globalnoj je razini prisutna pandemija pod nazivom Coronavirus COVID 19 Osim zdravstvenih i s time povezanih ...

pip - 3.2020, str. 43
Dopunski rad
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

Autor u članku obrađuje institut dopunskog rada koji je s trenutačno važećom verzijom Zakona o radu uveden u hrvatski radnopravni ...

rrif - 12.2019, str. 279
Do 1. siječnja je rok za donošenje Pravilnika o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (zviždača)
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

S obzirom na to da je poslodavac koji zapošljava najmanje pedeset osoba do 1 siječnja 2020 godine obvezan donijeti ...

rrif - 12.2019, str. 91
Troškovi na temelju prouzročenih manjkova – kako ih naknaditi
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku razmatra kako naknaditi manjak koji je poslodavcu prouzročen djelovanjem njegova radnika odnosno pretrpljene štete ili ...

rrif - 8.2019, str. 155
Otkaz za vrijeme probnog rada
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Otkaz ugovora o radu za vrijeme probnoga rada ubraja se u redoviti otkaz S obzirom na njegovu učestalost u ...