Otpremnina u svjetlu novoga zakonskog uređenja

Časopis: Pravo i porezi - 5.2023
Članak:
Otpremnina u svjetlu novoga zakonskog uređenja
Stranica:
0.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Autorica u ovome članku na zanimljiv i transparentan način razmatra slučajeve u kojima prilikom prestanka ugovora o radu radnik ima pravo na otpremninu te načine i slučajeve kada je riječ o oporezivoj svoti, a kada o neoporezivoj. Navedeno u svjetlu zadnjih izmjena i dopuna Zakona o radu

  1. Uvod
  2. Pojam i utvrđivanje prava na otpremninu
  3. Praktična motrišta isplate neoporezive otpremnine u slučaju poslovno i osobno uvjetovanog otkaza ugovora o radu i umirovljenja
  4. Otpremnina u slučaju sporazumnog prestanka ugovora o radu i stimulativne otpremnine
  5. Dospijeće otpremnine i odricanje prava na otpremninu
  6. Pravo na otpremninu nakon neplaćenog dopusta
  7. Visina otpremnine u slučaju stečaja
  8. Otpremnina članova uprave i izvršnih direktora
  9. Pravo na otpremninu u slučaju ponude izmijenjenog ugovora
Hashtags:
#ČlanoviUprave, #IsplataNeoporeziveOtpremnine, #Otpremnine, #RadnoPravo, #ZakonORadu