Pravo na otpremninu i isplata

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2023
Članak:
Pravo na otpremninu i isplata
Stranica:
100.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Ugovor o radu može otkazati poslodavac, a može ga otkazati i radnik. Pravo na otpremninu utvrđuje se Zakonom o radu te je u određenim slučajevima radnicima zajamčeno pravo na otpremninu samo ako poslodavac otkazuje ugovor o radu. No, pravo se može utvrditi i ostalim aktima koji uređuju prava radnika, a tada se pravo na otpremninu može utvrditi i kada radnik poslodavcu otkazuje ugovor o radu. Je li riječ o otpremnini koju treba oporezivati ili se svota predviđena za isplatu može isplatiti bez obračuna poreza na dohodak i prireza, određuje Zakon o porezu na dohodak i Pravilnik o porezu na dohodak. U ovom se članku piše u kojim slučajevima prilikom raskida ugovora o radu radnik ima pravo na otpremninu te kada je riječ o oporezivoj svoti, a kada o neoporezivoj.

 1. Uvod
 2. Utvrđivanje otpremnine prema Zakonu o radu
 3. Primitci koji ulaze u osnovicu za utvrđivanje prava na otpremninu
 4. Utvrđivanje otpremnine kada u prethodna tri mjeseca nema isplaćenih plaća
 5. Isplata neoporezive otpremnine
 6. Otpremnina u slučaju sporazumnog raskida ugovora o radu i stimulativne otpremnine
 7. Dospijeće otpremnine i odricanje prava na otpremninu
 8. Pravo na otpremninu nakon neplaćenog dopusta
 9. Visina otpremnine u slučaju stečaja
 10. Otpremnina članova uprave i izvršnih direktora
 11. Pravo na otpremninu u slučaju ponude izmijenjenog ugovora
 12. Otpremnina u slučaju skraćenoga radnog vremena i nepuno radno vrijeme
 13. Isplatna lista koju poslodavac treba dati radniku u slučaju (ne)isplaćene otpremnine
Hashtags:
#IsplataNeoporeziveOtpremnine, #NeoporeziviPrimitci, #Otpremnine, #RadnoPravo