Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 7.2022, str. 114
Neoporezivi primitci u djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičkim osobama koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost kojima se smatraju obrtnici osobe koje obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva te osobe ...

rrif - 5.2022, str. 99
Porezni položaj premija životnog osiguranja radnika
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Prilikom sklapanja ugovora o osiguranju poslodavci ponekad podmiruju za svoje zaposlenike premije životnog osiguranja U policama životnog osiguranja je kao ...

rrif - 3.2022, str. 159
(Ne)oporezivi primitci koji su povezani s djecom i osobni odbitak
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Osobni odbitak neoporeziv je dio dohotka služi kao egzistencijalni minimum odnosno za potrošnju za osnovne životne potrebe Fiskalna politika koja ...

Vijesti
Neoporezive uplate za III. stup koje podmiruje poslodavac
Petak, 05.11.2021.

Na temelju čl 9 st 1 t 18 Zakona o porezu na dohodak premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje ...

rrif - 10.2021, str. 83
III. stup dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja u 2021. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Uplate premija dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja mogu biti dobar alat za dugoročno nagrađivanje radnika jer predstavljaju jedan od najjeftinijih načina nagrađivanja ...

rrif - 9.2021, str. 86
Isplate učenicima i studentima na praksi
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Učenici strukovnih škola ali i studenti obvezni su odraditi praktičnu nastavu kao dio nastavnog programa Provedbu prakse omogućavaju im obrtnici ...

rrif - 8.2021, str. 149
Zapošljavanje i obračun plaća azilanata u RH
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Državljani trećih zemalja koji u RH imaju odobren azil ili supsidijarnu zaštitu te oni koji imaju status tražitelja međunarodne zaštite ...

rrif - 8.2021, str. 0
Korištenje privatnim vozilom – loco vožnja
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Poslodavci mogu od svojih radnika zatražiti uz njihov pristanak povremeno korištenje privatnim vozilom za službene namjene Poreznim propisom poslodavcu je ...

rrif - 7.2021, str. 79
Neoporeziva nadoknada troškova za odmor – Hrvatska turistička kartica
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Odlukom o uvođenju Mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj Nar nov br 125 19 dalje ...

Snimka webinara
Troškovi osoblja, trajanje 180 min
Srijeda, 09.06.2021.

Vijesti
Nadoknada troškova najma radniku
Petak, 21.05.2021.

Pitate se može li društvo bez oporezivanja isplatiti nadoknadu troška najma stana radniku Može pod jasno propisanim uvjetima a društvu ...

rrif - 4.2021, str. 193
Rad sezonskih radnika – državljana trećih zemalja u RH u skladu s novim Zakonom o strancima
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Sezonski radnik je državljanin treće zemlje koji zadržava prebivalište u trećoj zemlji a zakonito i privremeno boravi u RH kako ...

obav - 2.2021, str. 4
I. Svote naknada, troškova, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza

1 PREGLED NEOPOREZIVIH PRIMITAKA PRIMITAKA KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM I PRIMITAKA NA KOJE SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK ...

rrif - 12.2020, str. 202
Porezno motrište troškova putovanja u okviru programa EU-a
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Određena sredstva isplaćena iz fondova i programa Europske unije u nekim slučajevima nisu predmet oporezivanja porezom na dohodak Pravnikom ...

rrif - 12.2020, str. 131
Troškovi cijepljenja protiv zaraznih bolesti i testiranja na COVID-19
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Kontinuirana briga o sigurnosti i zdravlju sebe i svih zaposlenih ovih je mjeseci strateška odrednica svakog poslodavca koji želi ...

rrif - 12.2020, str. 122
Božićnica i ostale prigodne nagrade u vrijeme blagdana
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Tijekom prosinca u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana radnicima i djeci radnika uobičajeno se daruju prigodne nagrade u novcu ...

rrif - 12.2020, str. 114
Nagrada za radne rezultate i trinaesta plaće
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Ako poslodavac tijekom 2020 godine nije isplatio nagradu za radne rezultate može u prosincu isplatiti tu nagradu do svote ...

rrif - 10.2020, str. 60
Računovodstvo troškova smještaja radnika
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Troškovi smještaja mogu se neoporezivo podmiriti svim radnicima s kojima poslodavac ima zasnovan radni odnos Visina nadoknade tih troškova ...

rrif - 9.2020, str. 36
Računovodstvo troškova prehrane radnika
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Poslodavci svojim radnicima mogu nadoknaditi troškove prehrane za vrijeme rada na dva načina u obliku paušalne gotovinske nadoknade do ...

rrif - 7.2020, str. 46
Hrvatska turistička kartica – neoporeziva nadoknada troškova za odmor
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Odlukom o uvođenju Mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj omogućuje se zaposlenicima pristupačniji odmor ...

rrif - 5.2020, str. 113
Isplata otpremnine
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Ugovor o radu može otkazati poslodavac a može ga otkazati i radnik Pravo na otpremninu utvrđuje se Zakonom o ...

rrif - 5.2020, str. 100
Nadoknada za prijevoz na posao i s posla u doba koronavirusa
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Najčešće materijalno pravo radnika koje poslodavac isplaćuje neovisno o tome je li tako propisano kolektivnim ugovorom pravilnikom o radu ...

rrif - 3.2020, str. 132
Neoporezive premije osiguranja u 2020. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Uplate premije osiguranja mogu predstavljati brojne motive za dugoročno nagrađivanje radnika jer su jedan od najjeftinijih načina nagrađivanja radnika ...

rrif - 3.2020, str. 115
Službena putovanja u tuzemstvu kod neprofitnih organizacija
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Neprofitne organizacije zbog karakteristika svoga djelovanja imaju potrebu poslati svoje radnike i vanjske suradnike na službeno putovanje Za razliku ...

obav - 2.2020, str. 4
I. Obračun plaće, naknada i neoporezivi primitci

1 NEOPOREZIVI PRIMITCI 1 1 PREGLED NEOPOREZIVIH PRIMITAKA 1 2 NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA 1 2 1 Pregled neoporezivih svota ...

rrif - 1.2020, str. 54
Uvid u iskorišteni osobni odbitak i u isplaćene neoporezive primitke
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Jedan od ciljeva Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak Nar nov br 121 19 dalje ...

rrif - 12.2019, str. 115
Božićnica i ostale prigodne nagrade u vrijeme blagdana
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Tijekom prosinca u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana radnicima i djeci radnika uobičajeno se daruju prigodne nagrade u novcu ...

rrif - 12.2019, str. 112
Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Od 1 rujna 2019 godine poslodavci mogu svojim radnicima isplatiti naknadu za troškove redovne skrbi djece u ustanovama predškolskog ...

rrif - 12.2019, str. 37
Neoporezivi primitci radnika u 2019. godini
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Često pitanje koje postavljaju poduzetnici jest što se sve i u kojoj svoti može radnicima isplatiti neoporezivo Od 1 ...

rrif - 10.2019, str. 65
Službeni put i nova visina dnevnice za tuzemstvo
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak promijenjena je visina dnevnice koja se radnicima može isplatiti ...

rrif - 10.2019, str. 17
Troškovi prehrane i smještaja radnika
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Od 1 rujna poslodavci mogu isplatiti omogućiti radnicima nove neoporezive primitke Sada mogućnost nadoknade troškova prehrane i smještaja nije ...

rrif - 9.2019, str. 11
Topli obrok, naknada za smještaj i ostali (ne)oporezivi primitci radnika
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Od 1 rujna 2019 godine očekuju se nove izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak Nar nov br ...

rrif - 8.2019, str. 51
Neoporeziva naknada za uporabu privatnog vozila
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.

Poslodavci svojim radnicima mogu dati na uporabu službena vozila za privatne i službene namjene a mogu od svojih radnika ...

rrif - 6.2019, str. 57
Pravo i (ne)isplata otpremnine
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Ugovor o radu može otkazati poslodavac a može ga otkazati i radnik Pravo na otpremninu utvrđuje se Zakonom o ...

rrif - 5.2019, str. 74
Isplata jubilarne nagrade
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Jubilarnom nagradom smatra se jednokratna isplata nagrade radniku zbog neprekinutog rada bilo kod jednog poslodavca ili kod više poslodavaca ...

rrif - 4.2019, str. 85
Nadoknada za prijevoz na posao i s posla
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Najčešće materijalno pravo radnika koje poslodavac isplaćuje neovisno o tome je li tako propisano kolektivnim ugovorom pravilnikom o radu ...

rrif - 2.2019, str. 29
Novosti u vezi s neoporezivim primitcima u 2019. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Prema novom Pravilniku o porezu na dohodak objavljenom u Nar nov br 1 19 predviđene su neke promjene u ...

rrif - 12.2018, str. 144
Božićnica i ostale nagrade u vrijeme blagdana
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Tijekom prosinca u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana radnicima i djeci radnika uobičajeno se daruju prigodne nagrade u novcu ...

rrif - 12.2018, str. 143
Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu u slučaju izaslanstva i službenog puta
Autor: Kristina ROGINEK , dipl. iur.

Poslodavci su oslobođeni od plaćanja posebnog doprinosa za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu za vrijeme izaslanstva radnika na rad u ...

rrif - 8.2018, str. 77
Svote dnevnica PER DIEM

rrif - 7.2018, str. 85
Troškovi nastali u okviru provedbe programa EU-a
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Određena sredstva isplaćena iz fondova i programa Europske unije u nekim slučajevima nisu predmet oporezivanja porezom na dohodak Pravilnikom ...

rrif - 7.2018, str. 66
Regres i naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora poslodavac je obvezan radniku isplaćivati naknadu plaće Pitanja vezana uz određivanje svote navedene naknade ...

rrif - 3.2018, str. 153
Neoporezivi primitci u poreznim i radno-pravnim evidencijama
Autori: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Iako je prikazivanje neoporezivih primitaka u JOOPD u aktualno već nekoliko godina u praksi se još uvijek pojavljuju dvojbe ...

rrif - 3.2018, str. 123
Obračun troškova nastalih na službenom putu u inozemstvu
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Za obračun službenih putovanja u inozemstvo više se ne primjenjuje Uredba o izdacima za službena putovanja u inozemstvo koji ...

rrif - 12.2017, str. 136
Novosti kod isplate prigodnih nagrada za 2017. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Radi prigodnog darivanja radnika poslodavci svojim radnicima najčešće isplaćuju božićnicu i darove u naravi a u nekim slučajevima još ...

rrif - 11.2017, str. 86
Liječnički pregledi radnika
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Način i uvjeti pod kojima poslodavac nije obvezan plaćati porez na dohodak prilikom plaćanja liječničkih pregleda svojih radnika određeno ...

rrif - 11.2017, str. 68
Obračun troškova nastalih na službenom putu u tuzemstvu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Člankom 9 st 1 t 9 Zakona o porezu na dohodak Nar nov br 115 16 propisano je da ...

rrif - 8.2017, str. 45
Porezni položaj (ne)isplaćene otpremnine
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Otpremnina predstavlja oblik materijalnog obeštećenja odnosno novčanu pomoć koja se radniku može isplatiti za slučaj da poslodavac otkazuje ugovor ...

rrif - 7.2017, str. 91
Rodiljni i roditeljski dopust i potpore radnika i samozaposlenih roditelja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 srpnja 2017 godine povećavaju se rodiljne i roditeljske naknade Prema Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona ...

rrif - 4.2017, str. 84
Isplata bonusa u 2017.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Bonusi su oporezivi dohodak koji se u praksi najčešće isplaćuju menadžerima koji obavljaju poslove u društvu u svojstvu zaposlenika ...