I. Svote naknada, troškova, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza

Časopis: Prilog stručne obavijesti - 2.2021
Članak:
I. Svote naknada, troškova, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Stranica:
4.
Autor/i:
Autor:
Sažetak:

1. PREGLED NEOPOREZIVIH PRIMITAKA, PRIMITAKA KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM I PRIMITAKA NA KOJE SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK

2. NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA

2.1. PREGLED NEOPOREZIVIH SVOTA DNEVNICA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U INOZEMSTVO I DNEVNICA ZA RAD NA TERENU U INOZEMSTVU

2.2. PLAĆANJE POSEBNOG DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU OSOBA NA SLUŽBENOM PUTOVANJU U INOZEMSTVU

3. OTPREMNINE PREMA ZAKONU O RADU I POREZNIM PROPISIMA

4. NEOPOREZIVE ISPLATE OSOBAMA NA STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU

5. DAROVANJA DANA FIZIČKIM OSOBAMA ZA OTKLANJANJE KATASTROFE PROUZROČENE POTRESOM

5.1. DAROVANJA (POTPORE) ZAPOSLENICIMA

5.2. DAROVANJA FIZIČKIM OSOBAMA KOJE NISU ZAPOSLENICI

Hashtags:
#Božićnica, #JubilarneNagrade, #NagradaZaRadneRezultate, #NeoporeziviPrimitci, #PrigodneNagrade, #SlužbeniPut