Neoporezivi primitci radnika u 2019. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2019
Članak:
Neoporezivi primitci radnika u 2019. godini
Stranica:
37.
Autor/i:
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Sažetak:

      Često pitanje koje postavljaju poduzetnici jest što se sve i u kojoj svoti može radnicima isplatiti neoporezivo. Od 1. rujna 2019. godine neki već postojeći neoporezivi primitci radnika su povećani, a uvedeni su i neki novi. U ovom članku daje se pregled neoporezivih naknada, potpora, nagrada i drugih primitaka koji se ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada (plaćom). Daje se i pregled oznaka neoporezivog primitka u Obrascu JOPPD i oznaka osobnog primanja koji se upisuju u nalozima za isplatu te postupanje pri isplati na račun u slučaju ovrhe.

1. Uvod
2. Neoporezive svote naknada, potpora, nagrada i drugih primitaka radnika
3. Popunjavanje naloga za isplatu neoporezivih primitaka
4. Priznavanje troškova nastalih s osnove neoporezivih primitaka
5. Zaključak

Hashtags:
#Darovanje, #JOPPD, #JubilarneNagrade, #NadoknadaTroškovaVrtića, #NeoporeziviPrimitci, #Otpremnine, #Ovrhe, #Prehrana, #PrigodneNagrade, #Računovodstvo, #SlužbeniPut, #Smještaj, #TroškoviOsoblja