Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Snimka webinara
Troškovi na službenom putu i prilikom rada na terenu, trajanje 225 min
Srijeda, 10.04.2024.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

rrif - 9.2023, str. 247
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Socijala skrb Prehrana učenika osnovnih škola Pravosudna tijela Radna Mjesta i Koeficijenti Složenosti U Državnim Službama Izvršenje proračuna i ...

rrif - 4.2023, str. 23
Računovodstvo troškova prehrane radnika
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Poslodavci svojim radnicima mogu nadoknaditi troškove prehrane za vrijeme rada na dva načina na temelju paušalne naknade ili putem vjerodostojne ...

Snimka webinara
Neoporezivi primitci, trajanje 185 min
Srijeda, 29.03.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Snimka webinara
Novosti kod obračuna plaće i drugih primitaka, trajanje 210 min
Utorak, 13.12.2022.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Vijesti
Dopustiva/nedopustiva primanja u sprječavanju sukoba interesa
Ponedjeljak, 12.12.2022.

S obzirom na to da obveznici primjene Zakona o sprječavanju sukoba interesa Nar nov br 143 21 dalje Zakon ne ...

rrif - 11.2022, str. 18
Isplata povećanih neoporezivih primitaka
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

U okviru mnogih mjera koje Vlada donosi radi ublažavanja posljedica inflacije te povećanja cijena u Nar nov br 112 22 ...

rrif - 10.2022, str. 16
Povećani neoporezivi primitci u 2022. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Vlada Republike Hrvatske je u Narodnim novinama 104 22 objavila Zaključak prema kojemu se zadužuje ministar financija da donese Pravilnik ...

Vijesti
Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak
Petak, 30.09.2022.

U Narodnim novinama br 112 22 objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak kojim su ...

Vijesti
Prefakturiranje troškova
Srijeda, 18.08.2021.

Praksa prefakturiranja troškova vrlo je zastupljena u poslovanju poreznih obveznika u Republici Hrvatskoj dalje RH U poslovnoj praksi poreznih obveznika ...

rrif - 11.2020, str. 88
Prefakturirani troškovi s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Pojam prefakturiranih troškova nije službeni termin te navedeni pojam nije definiran u propisima o oporezivanju PDV om kao ni ...

rrif - 10.2020, str. 60
Računovodstvo troškova smještaja radnika
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Troškovi smještaja mogu se neoporezivo podmiriti svim radnicima s kojima poslodavac ima zasnovan radni odnos Visina nadoknade tih troškova ...

rrif - 9.2020, str. 36
Računovodstvo troškova prehrane radnika
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Poslodavci svojim radnicima mogu nadoknaditi troškove prehrane za vrijeme rada na dva načina u obliku paušalne gotovinske nadoknade do ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.06.2020.

Objavljen je broj 7 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za srpanj 2020 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Dvosmislenost Prepuni ...

rrif - 4.2020, str. 228
Ugostiteljska djelatnost u neprofitnim pravnim osobama
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Udruge ustanove i druge neprofitne organizacije mogu uz djelatnosti kojima se ostvaruju njezini ciljevi utvrđeni statutom obavljati i ugostiteljsku ...

Pitanja i odgovori
Oslobođenje od plaćanja PDV-a za uslugu pratnje (smještaja) roditelja uz dijete u kliničkoj bolnici
Utorak, 18.02.2020.

U jednoj kliničkoj bolnici zaračunan je PDV na računu za uslugu pratnja roditelja uz dijete za vrijeme bolničkog liječenja Može ...

rrif - 12.2019, str. 37
Neoporezivi primitci radnika u 2019. godini
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Često pitanje koje postavljaju poduzetnici jest što se sve i u kojoj svoti može radnicima isplatiti neoporezivo Od 1 ...

rrif - 10.2019, str. 56
Aktualna pitanja iz prakse

Računovodstvo 1 Unaprijed plaćeni troškovi promidžbe 2 Računovodstveni i porezni položaj naknadnog popusta koji cesionar odobrava cesusu zbog prijevremenog plaćanja ...

rrif - 10.2019, str. 17
Troškovi prehrane i smještaja radnika
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Od 1 rujna poslodavci mogu isplatiti omogućiti radnicima nove neoporezive primitke Sada mogućnost nadoknade troškova prehrane i smještaja nije ...

rrif - 9.2019, str. 11
Topli obrok, naknada za smještaj i ostali (ne)oporezivi primitci radnika
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Od 1 rujna 2019 godine očekuju se nove izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak Nar nov br ...

Mišljenja
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak
Petak, 30.08.2019, 011-01/19-02/8

Davatelj: Porezna uprava

Sudska praksa
Terenske dnevnice
Srijeda, 15.05.2019.

Županijski sud

rrif - 5.2019, str. 34
Računovodstvo uzgoja riba
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Zdrava prehrana uključuje konzumaciju ribe Uzgoj riba svrstava se u proizvodne aktivnosti kojima poduzetnik upravlja s ciljem pretvaranja biološke ...

Mišljenja
Neprofitna organizacija - oporezivanje gospodarske djelatnosti
Srijeda, 19.12.2018, 410-19/18-02/236

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Osigurani obrok u cijeni zrakoplovne karte za službeno putovanje
Utorak, 30.10.2018, 410-01/18-01/1917

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Troškovi smještaja i prehrane neoporezivo se mogu omogućiti svim sezonskim radnicima
Srijeda, 02.05.2018.

O troškovima smještaja i prehrane sezonskih radnika pisali smo u našem časopisu RRIF br 5 18 na str 48 U ...

Mišljenja
Porezni tretman troškova smještaja i prehrane sezonskih radnika
Srijeda, 18.04.2018, 410-01/18-01/580

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Tumačenje odredbi Pravilnika o porezu na dohodak
Ponedjeljak, 09.04.2018, 410-01/18-01/876

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.01.2018.

Objavljen je broj 2 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za veljaču 2018 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Osim časopisa ...

Mišljenja
Organizacija izvanučioničke nastave i propisi
Petak, 19.01.2018, 602-01/18-01/00039

Davatelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Vijesti
Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak
Utorak, 19.12.2017.

Na internetskim stranicama Ministarsva financija Porezna uprava objavljen je Pravilnik o izmijenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak ...

Mišljenja
Porezni tretman subvencije studentima za smještaj u studentskom domu
Ponedjeljak, 10.04.2017, 410-01/17-01/691

Davatelj: Porezna uprava

pip - 1.2017, str. 39
Nacionalni Kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi
Autor: Renata PRAŽETINA KALEB, dipl. iur.

Autorica u ovome članku daje prikaz Nacionalnoga Kolektivnog ugovora za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi Taj je ...

rrif - 5.2016, str. 54
Isplata dnevnica, terenskog dodatka i naknade za odvojeni život
Autor: Dražen OPALIĆ , dipl. oec.

Isplata dnevnica terenskog dodatka i naknade za odvojeni život S obzirom na to da se naknade za službena putovanja uključujući ...

Mišljenja
Usluge socijalne skrbi – priprema i dostava obroka starijim osobama
Petak, 30.01.2015, 410-01/14-01/483

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Porezni status energetskih napitaka koji se nalaze na listi lijekova HZZO-a
Ponedjeljak, 03.06.2013, 410-19/13-07/19

Davatelj: Carinska uprava

rrif - 6.2013, str. 92
Troškovi prehrane zaposlenika
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Organizirana prehrana može biti jedna od komparativnih prednosti koje poslodavac ima u odnosu na druge poslodavce koji radnicima ne ...

rrif - 8.2012, str. 50
Službena putovanja kod neprofitnih organizacija
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Ako neprofitna organizacija koja vodi neprofitno računovodstvo prema odredbama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija uputi radnika na službeno putovanje radi ...

Pitanja i odgovori
TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTA
Utorak, 23.11.2010.

Kako razlučiti pravo radnika na dnevnicu, što se smatra oporezivim, a što neoporezivim troškom službenog puta?

Pitanja i odgovori
ISPLATA DNEVNICE I TROŠKOVA PREHRANE ZA SLUŽBENO PUTOVANJE
Ponedjeljak, 19.07.2010.

Mogu li se uz trošak smještaja podmiriti i troškovi prehrane djelatnika upućenog na službeni put?

Pitanja i odgovori
PRAVA IZ KOLEKTIVNOG UGOVORA NA ISPLATU DNEVNICE
Četvrtak, 24.06.2010.

Koje je porezno motrište isplata dnevnica prema normama iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike st 3 čl 55 ...

Mišljenja
Strukovna škola – obveznik PDV-a za isporuku dobara i usluga u kantini pripremljenih u praktičnoj nastavi
Ponedjeljak, 17.05.2010, 410-19/10-01/121

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Usluge visokog školstva – oporezivanje PDV-om
Ponedjeljak, 17.05.2010, 410-19/10-01/56

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Neprofitna organizacija koja obavlja usluge socijalne skrbi – nije obveznik PDV-a temeljem tih usluga
Utorak, 06.04.2010, 410-01/10-01/98

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Centar kao ustanova socijalne skrbi – oslobođen PDV-a
Petak, 26.02.2010, 410-19/10-01/59

Davatelj: Porezna uprava

Pror - 1.2010, str. 48
Povodom jednog tumačenja materijalnih prava državnih djelatnika
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Zajednička komisija za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike dala je jedno tumačenje u ...

rrif - 11.2008, str. 195
Sufinanciranje i kredit
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

 1. Sufinanciranje prehrane u školi od strane drugog proračuna
 2. Kredit odobren po principu odobrenog minusa na žiro-računu

rrif - 5.2008, str. 66
Studentski centri
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Studentski centri nalaze se u računovodstvenom sustavu neprofitnih organizacija Primjena novoga računovodstvenog sustava neprofitnih organizacija prema Uredbi o računovodstvu neprofitnih ...

rrif - 6.2007, str. 41
Troškovi službenih putovanja zaposlenika u inozemstvu
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.

U časopisu RRiF br 5 07 str 39 pisali smo o službenim putovanjima zaposlenika u tuzemstvu a u ovom ćemo ...