Računovodstvo uzgoja riba

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2019
Članak:
Računovodstvo uzgoja riba
Stranica:
34.
Autor/i:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

       Zdrava prehrana uključuje konzumaciju ribe. Uzgoj riba svrstava se u proizvodne aktivnosti kojima poduzetnik upravlja s ciljem pretvaranja biološke imovine u dodatnu biološku imovinu (riblja mlađ za daljnji uzgoj) ili proizvode (riba pripremljena za prodaju kao proizvod za konzumaciju). O specifičnostima računovodstvenog praćenja uzgoja riba pročitajte u nastavku članka.

1. Uvod
2. Uvjeti za obavljanje djelatnosti akvakulture
3. Proizvodi ribarstva i akvakulture
4. Početno i naknadno vrednovanje biološke imovine i poljoprivrednih proizvoda
5. Obračun PDV-a prilikom isporuke ribe
6. Računovodstveno praćenje uzgoja riblje mlađi
7. Računovodstveno praćenje uzgoja i prodaje konzumne ribe
8. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo