Prefakturiranje troškova

Datum: 18.08.2021, Srijeda
Autor: T.C.F.

Praksa prefakturiranja troškova vrlo je zastupljena u poslovanju poreznih obveznika u Republici Hrvatskoj (dalje: RH).

U poslovnoj praksi poreznih obveznika u RH prefakturiranje troškova predstavlja zaračunavanje odnosno izdavanje računa za usluge ili dobra od strane poreznih obveznika koji nisu izravno sudjelovali u isporuci usluga ili dobara koje dalje zaračunavaju nego su navedeni porezni obveznici primili račune za te isporuke (računi glase na te porezne obveznike) i dalje za te isporuke izdaju račune drugim poreznim obveznicima.

O poreznom motrištu troškova koji se najčešće prefakturiraju kao što su troškovi smještaja, troškovi prehrane, troškovi prijevoza putnika, troškovi zakupa nekretnina, troškovi režija, troškovi vezani uz lizing vozila i sl. može se pročitati u članku Prefakturirani troškovi s motrišta PDV-a koji je objavljen u časopisu RRiF br. 11/20. na str. 88.

Povratak na vijesti