Prefakturirani troškovi s motrišta PDV-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2020
Članak:
Prefakturirani troškovi s motrišta PDV-a
Stranica:
88.
Autor/i:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Pojam prefakturiranih troškova nije službeni termin te navedeni pojam nije definiran u propisima o oporezivanju PDV-om kao ni u drugim poreznim propisima koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj (dalje: RH). Navedeni se termin upotrebljava u poslovnoj praksi kada porezni obveznici izdaju račune za troškove za koje su prethodno primili račune od drugih poreznih obveznika. Drugim riječima, porezni obveznici koji prefakturiraju troškove nisu izravno sudjelovali u isporuci usluga ili dobara na koje se odnose ti računi. Autorica u članku obrazlaže porezno motrište troškova koji se najčešće prefakturiraju kao što su troškovi smještaja, troškovi prehrane, troškovi prijevoza putnika, troškovi zakupa nekretnina, troškovi režija, troškovi vezani uz lizing vozila i sl.

 1. Uvod
 2. Prefakturirani troškovi s motrišta PDV-a
 3. Prefakturirani troškovi s motrišta poreza na dobitak
 4. Prefakturiranje troškova smještaja
 5. Prefakturiranje troškova prijevoza putnika
 6. Prefakturiranje usluga prehrane
 7. Prefakturiranje troškova vezanih uz najam i zakup nekretnina
 8. Prefakturiranje troškova telefona zaposlenicima
 9. Prefakturiranje troškova vezanih uz lizing vozila
 10. Nadoknada troškova koji se smatraju dijelom nove isporuke dobara ili usluga
 11. Nadoknada troškova ovrhe
 12. Zaključak
Hashtags:
#PDV, #Porezi, #Prefakturiranje, #Prehrana, #Smještaj