Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 11.2020, str. 88
Prefakturirani troškovi s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Pojam prefakturiranih troškova nije službeni termin te navedeni pojam nije definiran u propisima o oporezivanju PDV om kao ni ...

rrif - 10.2020, str. 60
Računovodstvo troškova smještaja radnika
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Troškovi smještaja mogu se neoporezivo podmiriti svim radnicima s kojima poslodavac ima zasnovan radni odnos Visina nadoknade tih troškova ...

pip - 1.2020, str. 108
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Autor:

Posebni porezi i trošarine Trošarinsko postupanje s proizvodom TWISTER HS tarifne oznake KN 2710 20 11 Obveza prilaganja potvrde o ...

pip - 6.2019, str. 112
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Autor:

Posebni porezi i trošarine Tumačenje odredbe o internom servisu te prodaje putem pokretnog internog servisa povrat trošarine za dizelsko gorivo ...

rrif - 9.2017, str. 21
Računovodstveno i porezno motrište „prefakturiranih“ troškova
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Praksa prefakturiranja troškova vrlo je zastupljena u poslovanju poduzetnika Često je riječ o tome da porezni obveznici plaćaju račune ...

Mišljenja
Obračun PDV-a prilikom terećenje za troškove po osnovi sudske presude
Ponedjeljak, 16.01.2017, 410-19/16-02/174

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Utvrđivanje porezne osnovice u slučaju prefakturiranja troškova među povezanim stranama
Ponedjeljak, 06.07.2015, 410-19/14-01/482

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 6.2014, str. 82
Računovodstveni i porezni položaj prolaznih stavaka
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Prolazna stavka ne predstavlja naknadu za isporučena dobra ili obavljene usluge stoga ne podliježe oporezivanju PDV om Međutim je li ...

Mišljenja
Gradovi – pitanja i odgovori, parkiranje, priznavanje pretporeza, građevinske usluge
Ponedjeljak, 12.05.2014, 410-19/14-01/270

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Porez na dodanu vrijednost – tijela državne vlasti, tijela državne uprave, komore i dr. kao obveznici PDV-a
Četvrtak, 31.01.2013, 410-19/13-01/312

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Porez na dodanu vrijednost – režijski troškovi
Utorak, 10.01.2012, 410-01/2011-01/3730

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Obračun PDV-a na naknadu za sudjelovanje – kotizaciju za klub i licence za igrače koje se zaračunavaju članovima
Ponedjeljak, 08.11.2010, 410-01/10-01/1084

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 9.2010, str. 42
Računovodstveno i porezno praćenje prefakturiranih troškova
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.

Praksa prefakturiravanja troškova jednog društva drugom društvu u nas je vrlo zastupljena Često je riječ o tome da društvo koje ...

rrif - 5.2010, str. 25
Računovodstveni i porezni položaj prolaznih stavki
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Prolazna stavka ne predstavlja naknadu za isporučena dobra ili obavljene usluge te stoga ne podliježe oporezivanju PDV om No učestalo ...

Mišljenja
Porez na dodanu vrijednost – oporezivanje financijskih usluga - tumačenje
Četvrtak, 25.02.2010, 410-19/10-01/50

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Leasing društva – porezni položaj kamata i utvrđivanje prava na odbitke pretporeza
Petak, 19.02.2010, 410-01/09-01/2040

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Leasing društvo – pravo izlaza za oporezivanje za kamate
Petak, 19.02.2010, 410-01/09-01/2040

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
PDV na uslugu ustupanja osoblja i ostalih troškova koji ulaze u naknadu
Petak, 08.05.2009, 410-01/09-01/534

Davatelj: Porezna uprava