Porezni praktikum

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Trajanje: 3 h 30 min
Datum: 03.10.2023

Cijena: 100,00


Svjesni svakodnevnih izazova i nejasnoća s kojima se susreću računovođe i osobe koje se bave porezima, odlučili smo organizirati ovu edukaciju. Cilj nam je proći kroz širok spektar tema koje se najčešće javljaju u praksi te podijeliti svoje znanje i iskustvo. Namjera nam je da kroz interaktivni pristup na ovoj edukaciji omogućimo svim sudionicima bolje razumijevanje porezne problematike pojedinih poslovnih događaja.

Program:

Teme predavanja:

 • Troškovi službenog putovanja zaposlenih i nezaposlenih osoba
 • Izuzimanja članova društva i članova uprave (na teret tekućeg razdoblja, obračun dohotka od kapitala, na teret zadržane dobiti)
 • Isplata predujam dobitka i postupanje u slučaju više isplaćenih predujmova
 • Isplata dobitka (oporeziva i neoporeziva) i predujma dobitka
 • Nagrađivanje zaposlenika dionicama i opcijska kupnja dionica
 • Prefakturirani troškovi – način postupanja i primjena odgovarajućeg poreznog statusa
 • Troškovi utvrđeni prilikom nadzora – računovodstveno i porezno motrište
 • Troškovi kazni, penala, opomena i nadoknada štete – porezno postupanje
 • Odobravanje zajmova i obračun kamata – između povezanih i nepovezanih pravnih i fizičkih osoba
 • Porez po odbitku – koje naknade podliježu plaćanju, primjena međunarodnih ugovora i mogućnost isplate bez obustave poreza po odbitku
 • Troškovi darovanja – porezno priznata i nepriznata.

Predavači:

 • Mr. Anja BOŽINA, ovl. rač.
 • dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. struč. stud. i ovl. rač.
 • Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 3. listopada 2023. godine.

Cijena video snimke je 100,00 eura (80,00 eura + 25 % PDV-a) / 753,45 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450 za 1 eur) , a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinara i pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).

Društvo RRiF zadržava pravo ukloniti snimku webinara sa web stranice nakon proteka godine dana od datuma objave snimke webinara na web stranici.