Što kada uslugu testiranja na COVID-19 organizira hotel?

Datum: 06.07.2021, Utorak
Autor: S.B.P.

Usluga testiranja na COVID-19 oslobođena je plaćanja PDV-a prema institucionalnom oslobođenju iz čl. 39. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. To znači da se na tu uslugu ne zaračunava PDV, ako su ispunjeni propisani uvjeti.

Međutim, u praksi se postavlja pitanje koji je porezni položaj usluge takve usluge kada nastale troškove testiranja od svojih gostiju nadoknađuje hotel, kamp ili poduzetnik koji pruža uslugu smještaja.

Koji su to uvjeti i kakav je porezni položaj zaračunavanja ili prefakturiranja usluga testiranja na COVID-19 pročitajte u članku Prefakturiranje (zaračunavanje) usluge testiranja na COVID-19 iz RRiF-a br. 7/2021.

Povratak na vijesti