Prefakturiranje (zaračunavanje) usluge testiranja na COVID-19

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2021
Članak:
Prefakturiranje (zaračunavanje) usluge testiranja na COVID-19
Stranica:
25.
Autor/i:
Autori: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.
Sažetak:

Usluga testiranja na COVID-19 oslobođena je poreza na dodanu vrijednost prema institucionalnom oslobođenju iz čl. 39. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Međutim, navedeno oslobođenje može se primijeniti samo uz ispunjenje jasno propisanih uvjeta. Zbog toga se u posljednje vrijeme u praksi često postavlja pitanje koji je porezni položaj usluge testiranja kada nastale troškove testiranja od svojih gostiju nadoknađuje hotel, kamp ili poduzetnik koji pruža usluge smještaja.

O tome kako se oporezuje i o čemu ovisi porezni položaj zaračunavanja ili prefakturiranja usluga testiranja, pišemo u ovom članku.

  1. Uvod
  2. Porezni položaj usluga testiranja na COVID-19
  3. Usluga testiranja na covid-19 u organizaciji poduzetnika koji se bave pružanjem usluga smještaja
  4. Zaključak
Hashtags:
#COVID19, #Prefakturiranje, #ProlazneStavke, #TrošakTestiranja