Računovodstvo troškova smještaja radnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2020
Članak:
Računovodstvo troškova smještaja radnika
Stranica:
60.
Autor/i:
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Sažetak:

      Troškovi smještaja mogu se neoporezivo podmiriti svim radnicima s kojima poslodavac ima zasnovan radni odnos. Visina nadoknade tih troškova nije ograničena svotom, a nadoknadu nije dopušteno isplatiti u gotovini nego samo bezgotovinskim putem.
      Neoporezivi primitak radnika po osnovi nadoknade troškova smještaja može nastati tako da troškove smještaja izravno podmiruje poslodavac, troškove smještaja poslodavac nadoknađuje radniku ili smještaj organizira poslodavac u vlastitim objektima. Ovisno o načinu, poslodavac treba osigurati odgovarajuću vjerodostojnu dokumentaciju.
      U članku se na praktičnim primjerima obrazlaže računovodstveno i porezno motrište nadoknade troškova smještaja radnika.

  1. Uvod
  2. Troškovi smještaja koje izravno podmiruje poslodavac
  3. Troškovi smještaja koji se nadoknađuju radniku
  4. Smještaj radnika u organizaciji poslodavca
  5. Postupanje s režijskim troškovima
  6. Zaključak
Hashtags:
#NeoporeziviPrimitci, #Prefakturiranje, #Prehrana, #Računovodstvo, #Smještaj, #TroškoviOsoblja